10.5.5. Gücünün Zirvesinde Osmanlı

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

10.5.5. Kanuni Dönemi’nden itibaren Osmanlı Devleti’nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.
a) I. Süleyman’ın “Kanuni” olarak anılmasının gerekçeleri üzerinde durulur.
b) Osmanlı-Habsburg mücadelesi Doğu Avrupa’da hâkimiyet kurma çabaları bağlamında ele alınır.
c) Osmanlı-Safevi ilişkileri Doğu’da hâkimiyet kurma çabaları bağlamında açıklanır.
ç) Osmanlı Devleti’nin uyguladığı ekonomi politikalarından ticaret yollarının kontrolü ve kapitülasyonlara / imtiyazlara değinilerek bunlar üzerinden kurulan uzun vadeli stratejik ortaklıklara vurgu yapılır.

10.5.5. Gücünün Zirvesinde Osmanlı

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40=120 Dakika (Üç ders saati),
Uygulama Tarihleri: 9. ve 10. Haftalar, 28 Şubat – 13 Mart 2022 

10.5.5. Gücünün Zirvesinde Osmanlı Sunum/Slayt

DERSİN KONUSU (İÇERİK)

10.5.5. GÜCÜNÜN ZİRVESİNDE OSMANLI

  • Belgrad’dan Haçova’ya Osmanlı Zaferleri
  • Mohaç Meydan Savaşı (1526)
  • Fransuva’nın Kanuni’ye Mektubu
  • I. Viyana Kuşatması (1529)
  • Almanya Seferi (1532)
  • 1547 Tarihli Ahidname-i Hümayun
  • Zigetvar Seferi (1566)
  • Osmanlı-Safevi İlişkileri
  • Osmanlı Devleti’nin Kapitülasyon Siyaseti

KAVRAMLAR

Kanuni, Muhteşem Süleyman, Mohaç, Habsburglar, Viyana, Kapitülasyon, Safaviler, Irakeyn, Nahçıvan, Baharat Yolu, İstanbul Antlaşması, Roma-Cermen İmparatorluğu, Martin Luther, Protestanlık, Şarlken, Rodos, Zigetvar,

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.5. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) / 10.5.1. 1453-1520 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler / 10.5.2. Fetih ve Fatih / 10.5.3. İslam Dünyası Liderliği / 10.5.4. 1520-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler / 10.5.5. Gücünün Zirvesinde Osmanlı / 10.5.6. Osmanlı’nın Gücü ve Stratejik Rakipleri / 10.5.7. Karaların ve Denizlerin Hakimi

Köşk

Her zaman yapacak bir şeyler vardır. Düşünmeye, üretmeye ve paylaşmaya devam...

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu