12.4.3. İki Dünya Savaşı Arası Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

12.4.3. İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar.
a) Birinci Dünya Savaşı sonrası kalıcı barışı sağlama çabalarına (Milletler Cemiyeti, Locarno Antlaşması ve Briand-Kellogg Paktı) değinilir.
b) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı (Kara Perşembe) ve etkileri üzerinde durulur.
c) İki savaş arasındaki dönemde etkilerini artıran faşizm, nazizm, komünizm, sosyalizm, liberalizm ve kapitalizmin genel özelliklerine ve siyasi etkilerine değinilir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

 Planlanan Ders Süresi: 40 +40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri: 8. Hafta, 21-27 Şubat 2022

DERS/KAZANIM KONUSU İÇERİK

DERSİN KONUSU (İÇERİK)

12.4.3. İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDAKİ DÖNEMDE DÜNYADA MEYDANA GELEN SİYASİ VE EKONOMİK GELİŞMELER

  • I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Kalıcı Barışı Sağlama Çabalar
  • I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Dünya Ekonomik Bunalımı (Kara Perşembe)
  • İki Savaş Arası Dönemde Dünyaya Hâkim Siyasi Düşünceler ve Rejimleri öğreneceğiz.

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Milletler Cemiyeti, Locarno Antlaşması, Briand-Kellogg Paktı, Bolşevik İhtilali, Brest Litowsk Antlaşması, Lenin, Mussolini, Adolf Hitler, Kara Perşembe, 1929 Ekonomik Bunalımı, faşizm, nazizm, komünizm, sosyalizm, liberalizm, kapitalizm,

KONU/KAZANIM SUNUMU/SLAYTI

12.4.3. İki Dünya Savaşı Arası Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler Sunum/Slaytı

KONU/KAZANIM MATERYALLERİ

12.4.3. İki Dünya Savaşı Arası Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler Sunum/Slaytı

12.4.3. MATERYAL HAVUZU

12.4.3. ETKİNLİK HAVUZU

12.4.3. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORU HAVUZU

12.4.3. Doğru-Yanlış Etkinliği (OGM Materyal)

12.4.3. Çoktan Seçmeli Test-1 (OGM Materyal)

12.4.3. Çoktan Seçmeli Test-2 (OGM Materyal)

12.4.3. İki Dünya Savaşı Arası Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler Dijital Pano Padlet

12.4.3. İki Dünya Savaşı Arası Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

KONU/KAZANIM PANOSU

ANA SAYFA / T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK-12 / 12.4. ÜNİTE: İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA / 12.4.1. Atatürk Dönemi İç Politika / 12.4.2. Atatürk Dönemi Dış Politika (1923-1938) / 12.4.3. İki Dünya Savaşı Arası Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu