11.4.3. XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.4.3. Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder.
a) XIX. yüzyılda artan politik-askerî ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlar çerçevesinde devlet idarecilerinin ülkelerindeki nüfusu artırmaya çalıştıkları ve demografik gücü bir millî güç unsuru olarak kullandıkları vurgulanır.
b) Ulaşım ve haberleşme sektörlerindeki gelişmelerin (demiryolu, telgraf) merkezî idarelere hâkimiyet alanları üzerindeki otoritelerini arttırma imkânı vermesi Osmanlı Devleti örneği üzerinden ele alınır.
c) Ulus devlet anlayışıyla birlikte eğitim kurumlarına ve askerî teşkilatlara devletin anlayışına uygun vatandaş yetiştirilmesi görevinin verilmesi üzerinde durulur.
ç) Avrupa devletleriyle girilen siyasi ve askerî rekabet çerçevesinde açılan kurumlara (Hendesehane ve Mühendishaneler, Mekteb-i Harbiye, Tıbbiye, Mülkiye ve diğer meslek okulları) ve II. Mahmud Dönemi’nden itibaren zorunlu örgün eğitimin başlatılmasına değinilir.
d) Osmanlı Devleti’nde açılan yabancı ve misyoner okulları ile azınlık okullarına değinilerek II. Abdülhamit Dönemi’nde devlet tarafından kurulan okullar kısaca ele alınır.
e) II. Abdülhamid Dönemi’nde gerçekleştirilen devlet hastanelerinin ve Dârülaceze gibi sosyal yardım kurumlarının kurulması, emeklilik sistemi ve yoksul aylığı uygulamaları ele alınır. Bu uygulamaların günümüzde de varlıklarını sürdürdükleri vurgulanır.
f) Avrupa’nın genelinde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de eğitim ve sağlık alanlarında faaliyette bulunan dinî vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yerini devlet kurumlarının almaya başlamasının gerekçelerine değinilir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40+40= 160 Dakika (Dört ders saati),
Uygulama Tarihleri: 9. ve 10. Haftalar, 28 Şubat – 13 Mart 2022

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

11.4.3. XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler

  • Nüfus ve Nüfuz, Merkantilizm
  • Osmanlı Nüfus Politikaları
  • Ulaşım ve Haberleşme
  • Osmanlı Devleti’nde Telgraf
  • Ulus Devlet ve Vatandaş
  • Zorunlu Eğitim ve Askerlik
  • Osmanlı Devleti’nde Modern Eğitim Kurumları
  • Osmanlı Devleti’nde Yabancı Okullar
  • Sivil Toplum Kuruluşlarının Devlet Kurumuna Dönüştürülmesi

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Milli güç unsurları, Demografik güç, Telgraf, Ulus devlet, Humbaracı Ahmet Paşa, Hendesehane, Mühendishaneler, Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun. Mühendishane-i Berr-i Hümâyun, Mekteb-i Harbiye, Mekteb-i Tıbbiye, Mekteb-i Mülkiye, Misyoner okulları, Azınlık okulları, Sosyal devlet, Darulaceze, Tekaüd Sandığı,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

11.4.3. XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler Kazanım Sunumu

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

11.4.3. XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler Kazanım Sunumu

KONU/KAZANIM PANOSU

11.4.3. XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.4. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ / 11.4.1. Devrimler ve Değişimler / 11.4.2. Osmanlı Devleti’nde Modern Ordu Teşkilatı ve Yurttaş Askerliği / 11.4.3. Ulusallaşmanın ve Endüstrileşmenin Sosyal Etkileri / 11.4.4. Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Süreci / 11.4.5. Osmanlı Devleti’nde Darbeler

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu