9.5.2. İslamiyet Yayılıyor

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.
a) Hz. Muhammed Dönemi’nde Müslümanların kendilerini korumak ve İslam’ı yaymak üzere gerçekleştirdikleri muharebelere değinilir. Muharebelerin sadece önem ve amaçları vurgulanarak diğer ayrıntılara girilmez.
b) Medine Sözleşmesi’nin öngördüğü toplum düzeni ve ilk kurumsal yapılanmalar (eğitim, idare, güvenlik ve yargı) ele alınır.
c) Dört Halife Dönemi’nde İslam toplumunun idaresi, sınırların genişlemesi ve ihtidalar üzerinde durulur.
ç) Dört Halife Dönemi’nde İslam toplumunda yaşanan siyasi mücadeleler ile sosyal karışıklıkların sebep ve sonuçlarına ana hatlarıyla değinilir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40=120 Dakika (Üç ders saati)
Uygulama Tarihleri:
11. ve 12. Haftalar, 20-26 MART 2023

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

9.5.2. İSLAMİYET YAYILIYOR

  • İlk Toplumsal Sözleşme: Medine Sözleşmesi (622)
  • İslamiyet’in Varoluş Mücadelesi
  • Bedir Savaşı (624), Uhud Savaşı (625), Hendek Savaşı (627), Hudeybiye Antlaşması (628), Hayber’in Fethi (629), Mute Savaşı (629), Mekke’nin Fethi (630), Huneyn Seferi (630), Taif Seferi (630), Tebük Seferi (631)
  • Dört Halife Dönemi (632-661)
  • İslam Dünyasında İlk Ayrılıklar

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Vahiy, Cebrail, Akabe Biatları, Hicret, , Ensar, Muhacir, Medine Sözleşmesi, Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, Hudeybiye Barışı, Hayber’in Fethi, Mute Savaşı, Mekke’nin Fethi. Huneyn Seferi, Taif Seferi, Tebük Seferi, Veda Hutbesi, Mescid-i Nebevi, Ravza-i Mutahhara, Halife, Hz. Ebubekir, Ecnâdeyn Savaşı, Hz. Ömer, Kudüs, Kâdisiye, Celûlâ, Nihâvend, Hz. Osman, Hz. Ali, Hariciler, Camel Vakası, Sıffin Savaşı, Hakem olayı,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

9.5.2. İslamiyet Yayılıyor Sunu/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

9.5.2. İslamiyet Yayılıyor Sunu/Slayt

KONU/KAZANIM PANOSU

Konu kazanım ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-9 / 9.5. İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU / 9.5.1. İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya / 9.5.2. İslamiyet Yayılıyor / 9.5.3. Emeviler / 9.5.4. Abbasi Devleti ve Türkler / 9.5.5. Bilim Medeniyeti

Görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır. Lütfen yorumlarınızı yazınız...

Başa dön tuşu