11.4.4. Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.
a) Sened-i İttifak, Tanzimat ve Islahat Fermanları ile Kanun-ı Esasî; uluslararası güçler, yerel siyasi aktörler ve ahalinin kriz dönemlerindeki farklı taleplerinin merkezî idare tarafından uzlaştırılmasına yönelik çabalar olarak ele alınır.
b) Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Osmanlı hukuk sisteminde meydana gelen değişiklikler ve çıkarılan başlıca kanunlar; devlet-toplum ilişkileri ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa siyasi sistemine entegrasyonu çerçevesinde ana hatlarıyla ele alınır.
c) Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemeye yönelik Üç Tarz-ı Siyaset olarak bilinen fikir akımları ile bu fikir akımlarının; merkezî idarenin ve düşünce adamlarının siyasi ve toplumsal birliği koruma çabaları olduğu üzerinde durulur.
ç) Meşrutiyet Dönemlerinde yapılan mebus seçimlerinin ve çok partili hayata geçiş denemelerinin demokratikleşme yolunda atılan adımlar olduğu vurgulanır.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40= 120 Dakika (Üç ders saati),
Uygulama Tarihleri: 11. ve 12. Haftalar, 14-27 Mart 2022

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

11.4.4. Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri

  • Sened-i İttifak (1808), Tanzimat Fermanı (1839), Islahat Fermanı (1856), Kanun-ı Esasi (1876)
  • Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerindeki Hukuksal Gelişmeler
  • Osmanlı Devleti’nde Seçim
  • II. Meşrutiyet ve Siyasi Partiler
  • Üç Tarz-ı Siyaset

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Sened-i İttifak, Ayan, Alemdar Mustafa Paşa, II. Mahmut, Tanzimat Fermanı, Mustafa Reşit Paşa, Islahat Fermanı, Kanun-ı Esasî, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, Üç Tarz-ı Siyaset, Ahmet Cevdet Paşa, Mecelle, İttihat ve Terakki, 31 Mart Vakası, Bab-ı Ali Baskını, II. Abdulhamit, Namık Kemal, Mehmet Akif Ersoy, Yusuf Akçura, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

11.4.4. Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri Kazanım Sunumu

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

11.4.4. Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri Kazanım Sunumu

11.4.4. MATERYAL HAVUZU

11.4.4. ETKİNLİK HAVUZU

11.4.4. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORU HAVUZU

11.4.4. Konu Soru Testi-1

11.4.4. Konu Soru Testi-2

11.4.4. Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri. Dijital Pano Padlet

KONU/KAZANIM PANOSU

11.4.4. Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.4. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ / 11.4.1. Devrimler ve Değişimler / 11.4.2. Osmanlı Devleti’nde Modern Ordu Teşkilatı ve Yurttaş Askerliği / 11.4.3. Ulusallaşmanın ve Endüstrileşmenin Sosyal Etkileri / 11.4.4. Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Süreci / 11.4.5. Osmanlı Devleti’nde Darbeler

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu