11.4.5. Osmanlı Devleti’nde Darbeler

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.4.5. 1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.
a) 1876, 1909 ve 1913 darbelerinin aktörlerine, iç ve dış sebeplerine, gerçekleştirilme şekillerine ve sosyo-politik sonuçlarına değinilir.
b) Devletin siyasi düzenini sekteye uğratan darbeler döneminde yaşanan toprak kayıplarına (Sırbistan, Bulgaristan, Girit, Bosna-Hersek, Arnavutluk) değinilir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40= 120 Dakika (Üç ders saati),
Uygulama Tarihleri: 12. ve 13. Haftalar, 21 Mart – 3 Nisan 2022

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

11.4.5. Osmanlı Devleti’nde Darbeler,

  • 1876 Darbesi, 1909 Darbesi, 1913 Darbesi,
  • Balkanlardaki Toprak Kayıpları,
    Sırp İsyanı, Bulgaristan’ın Bağımsızlığı, Arnavutluk’un Bağımsızlığı
  • 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ’nün anlamını ve önemi

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

İsyan, Darbe, Rejim, Meşrutiyet, Yeni Osmanlılar, Mustafa Fazıl Paşa, Mustafa Reşit Paşa, Keçecizade Mehmet Fuat Paşa, Alî Paşa, Mahmut Nedim Paşa, 31 Mart Vakası, İttihat ve Terakki, Hareket Ordusu, Bab-ı Ali Baskını, Halepa Fermanı, Girit,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

11.4.5. Osmanlı Devleti’nde Darbeler Kazanım Sunumu

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

11.4.5. Osmanlı Devleti’nde Darbeler Kazanım Sunumu

KONU/KAZANIM PANOSU

11.4.5. Osmanlı Devleti’nde Darbeler ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.4. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ / 11.4.1. Devrimler ve Değişimler / 11.4.2. Osmanlı Devleti’nde Modern Ordu Teşkilatı ve Yurttaş Askerliği / 11.4.3. Ulusallaşmanın ve Endüstrileşmenin Sosyal Etkileri / 11.4.4. Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Süreci / 11.4.5. Osmanlı Devleti’nde Darbeler

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu