12.6.2. İki Kutuplu Dünya ve Türkiye

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

12.6.2. II. Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası ilişkilerde ve Türk dış politikasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
a) Savaş sonrası ABD ve SSCB’nin iki küresel güç olarak ortaya çıkmasına ve bu bağlamda Varşova Paktı ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) kurulmalarına değinilir. Ayrıca bu oluşumların dünya siyasetine etkileri üzerinde kısaca durulur.
b) Truman Doktrini’nin Türkiye’nin dış politika yönelimleri üzerindeki etkisine ve bu etkilerin yansımalarına (Kore Savaşı ve Türkiye’nin NATO üyeliği) değinilir.
c) Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ne girmesine değinilir.

12.6.2. İki Kutuplu Dünya ve Türkiye

12.6.2. İki Kutuplu Dünya ve Türkiye

Planlanan Ders Süresi: 40 +40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri:
13. Hafta, 28 Mart – 3 Nisan 2022

12.6.2. İki Kutuplu Dünya ve Türkiye Sunum/Slaytı

DERSİN KONUSU (İÇERİK)

12.6. 2. İKİ KUTUPLU DÜNYA VE TÜRKİYE

  • 1. Doğu Bloku
    Doğu Bloku Teşkilatları, Cominform (Kominform), Comecon (Komekon), Varşova Paktı
  • 2. Batı Bloku.
    Batı Bloku Teşkilatları, Truman Doktrini, Marshall Planı, NATO’nun Kuruluşu, Avrupa Konseyi

3. Doğu ve Batı Arasındaki Türkiye

Türkiye ve SSCB İlişkileri, Türkiye ve Truman Doktrini, Türkiye’nin Avrupa Konseyine Üye Olması, Türkiye’nin NATO’ya Katılması, Türk Askeri Kore’de

KAVRAMLAR – KİŞİLER – OLAYLAR

Soğuk Savaş, Cominform (Kominform), Comecon (Komekon), Varşova Paktı, Demir Perde, Truman Doktrini, Marshall Planı, NATO, Avrupa Konseyi, Kore Savaşı, Kunuri, Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Josef Stalin,

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz

ANA SAYFA / T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK-12 / 12.6. ÜNİTE: II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA / 12.6.1. 1945 – 1950 Yılları Arasında Türkiye / 12.6.2. II. Dünya Savaşı Sonrası Uluslararası İlişkiler / 12.6.3. 1950’li Yıllarda Türkiye /

Köşk

Her zaman yapacak bir şeyler vardır. Düşünmeye, üretmeye ve paylaşmaya devam...

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu