12.6.2. İki Kutuplu Dünya ve Türkiye

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

12.6.2. II. Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası ilişkilerde ve Türk dış politikasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
a) Savaş sonrası ABD ve SSCB’nin iki küresel güç olarak ortaya çıkmasına ve bu bağlamda Varşova Paktı ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) kurulmalarına değinilir. Ayrıca bu oluşumların dünya siyasetine etkileri üzerinde kısaca durulur.
b) Truman Doktrini’nin Türkiye’nin dış politika yönelimleri üzerindeki etkisine ve bu etkilerin yansımalarına (Kore Savaşı ve Türkiye’nin NATO üyeliği) değinilir.
c) Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ne girmesine değinilir.

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40 +40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri:
13. Hafta, 27 MART – 2 NİSAN 2023

DERS/KAZANIM KONUSU İÇERİK

12.6. 2. İKİ KUTUPLU DÜNYA VE TÜRKİYE

  • 1. Doğu Bloku
    Doğu Bloku Teşkilatları, Cominform (Kominform), Comecon (Komekon), Varşova Paktı
  • 2. Batı Bloku.
    Batı Bloku Teşkilatları, Truman Doktrini, Marshall Planı, NATO’nun Kuruluşu, Avrupa Konseyi

3. Doğu ve Batı Arasındaki Türkiye

Türkiye ve SSCB İlişkileri, Türkiye ve Truman Doktrini, Türkiye’nin Avrupa Konseyine Üye Olması, Türkiye’nin NATO’ya Katılması, Türk Askeri Kore’de

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Soğuk Savaş, Cominform (Kominform), Comecon (Komekon), Varşova Paktı, Demir Perde, Truman Doktrini, Marshall Planı, NATO, Avrupa Konseyi, Kore Savaşı, Kunuri, Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Josef Stalin,

KONU/KAZANIM SUNUMU/SLAYTI

12.6.2. İki Kutuplu Dünya ve Türkiye Sunum/Slaytı

KONU/KAZANIM MATERYALLERİ

12.6.2. İki Kutuplu Dünya ve Türkiye Sunum/Slaytı

12.6.2. MATERYAL HAVUZU

12.6.2. ETKİNLİK HAVUZU

12.6.2. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORU HAVUZU

12.6.2. Çoktan Seçmeli Test OGM Materyal

12.6.2. İki Kutuplu Dünya ve Türkiye Dijital Pano Padlet

KONU/KAZANIM PANOSU

12.6.2. İki Kutuplu Dünya ve Türkiye ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK-12 / 12.6. ÜNİTE: II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA / 12.6.1. 1945 – 1950 Yılları Arasında Türkiye / 12.6.2. II. Dünya Savaşı Sonrası Uluslararası İlişkiler / 12.6.3. 1950’li Yıllarda Türkiye /

Görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır. Lütfen yorumlarınızı yazınız...

Başa dön tuşu