9.5.5. Bilim Medeniyeti

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

9.5.5. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.
a) İslam medeniyetinin ilim ve eğitim kurumları (Beytü’l-hikme, medreseler, camiler ve kütüphaneler) kısaca tanıtılır.
b) İslam medeniyetinde kabul görmüş dinî (naklî) ve aklî ilimler ayrımı üzerinde durulur.
c) İslam âlimlerinin nazari (teorik) ve bütüncül bir perspektifle kişinin kendini, âlemi ve Allah’ı tanıması maksadı güden bir ilim anlayışına sahip oldukları vurgulanır.
ç) İslam medeniyetine mensup olup farklı bilim alanlarındaki çalışmaları ile düşünce ve bilim tarihine geçmiş önemli âlimleri (Farabi, İbn-i Sina, İmam Gazali, İbn-i Rüşd) öne çıkan çalışmaları, fikir ve eserleri yönüyle ele alınır. İslam kültür ve medeniyetinde farklı ilmî havzalara önemli ekollere ve şahıslara harita ve infografiklerle değinilir.
d) İslam dünyasında ortaya çıkan bilimsel gelişmelere ve bu gelişmelerin Avrupa’ya etkilerine kısaca değinilir.
e) İslam medeniyetinde sanata verilen önem ve öne çıkan sanat dallarına değinilir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri:
17. Hafta, 25 Nisan – 1 Mayıs 2022

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

9.5.5. BİLİM MEDENİYETİ

  • İlimlerin Sınıflandırılması
  • İslam Âlimlerinin İlme Bakışları
  • İslam Medeniyetinde Âlimler
  • Farabi (870-950), İbn-i Sina (980-1037), İmam Gazali (1058-1111), İbn-i Rüşd (1126-1198)
  • Ekoller
  • İslam Medeniyetinde Sanat
  • İslam Sanatı ve Osmanlı

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Beytü’l-hikme, Medrese, Cami, Kütüphane, Dinî (naklî) İlimler, Fıkıh, Kelam, Tefsir, Hadis, Aklî İlimler, Nizamiye Medreseleri, Farabi, İbn-i Sina, İmam Gazali, İbn-i Rüşd, Birunî, Ebrû, Tezhip, Minyatür, Hat, Cilt, Çini,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

9.5.5. Bilim Medeniyeti Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

9.5.5. Bilim Medeniyeti Sunum/Slayt

KONU/KAZANIM PANOSU

Konu kazanım ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-9 / 9.5. İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU / 9.5.1. İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya / 9.5.2. İslamiyet Yayılıyor / 9.5.3. Emeviler / 9.5.4. Abbasi Devleti ve Türkler / 9.5.5. Bilim Medeniyeti

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu