10.6.2. Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Alî Osman

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

10.6.2. Osmanlı Devleti’nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder.
a) “Devletin toprakları padişahındır.” anlayışı, Fatih Kanunnâmesi ile devletin bekası için padişaha kendi öz kardeşlerini bile öldürme izninin verilmesi, padişahın Divân-ı Hümâyunun başkanlığını vezir-i âzama devretmesi, haremden evlenme usulünün ve müsadere sisteminin getirilmesi konularına değinilir.
b) Osmanlı nasihatnâme ve siyasetnâme geleneğine ait örneklerden hareketle devlet idarecisinin sahip olması gereken vasıflara değinilir.
c) Başlangıçtan on yedinci yüzyıla kadar şehzadelerin yetiştirilme usulü ve bunun Osmanlı yönetimine etkisi vurgulanır.

10.6.2. Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Alî Osman

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri:
17. Hafta, 25 Nisan – 1 Mayıs 2022 

10.6.2. Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Alî Osman Sunum/Slayt

DERSİN KONUSU (İÇERİK)

10.6.2. PADİŞAH, HANEDAN VE KANUNNAME-İ ALİ OSMAN

  • Fermanlar
  • Kubbealtı Salonu
  • Müsadere Sistemi
  • Şehzadelerin Eğitimi 
  • Sancağa Çıkma

KAVRAMLAR

Veraset Sistemi, Merkezi Otorite, Fermanlar,  Nasihatname, Siyasetname, Müsadere, Sancağa Çıkma, Şehzade Sancakları, Lala, Kubbealtı,

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

10.6.2. PADİŞAH, HANEDAN VE KANUNNAME-İ ALİ OSMAN

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.6. ÜNİTE: SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI / 10.6.1. Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı / 10.6.2. Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Alî Osman

Köşk

Her zaman yapacak bir şeyler vardır. Düşünmeye, üretmeye ve paylaşmaya devam...

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu