10.6.2. Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Alî Osman

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

10.6.2. Osmanlı Devleti’nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder.
a) “Devletin toprakları padişahındır.” anlayışı, Fatih Kanunnâmesi ile devletin bekası için padişaha kendi öz kardeşlerini bile öldürme izninin verilmesi, padişahın Divân-ı Hümâyunun başkanlığını vezir-i âzama devretmesi, haremden evlenme usulünün ve müsadere sisteminin getirilmesi konularına değinilir.
b) Osmanlı nasihatnâme ve siyasetnâme geleneğine ait örneklerden hareketle devlet idarecisinin sahip olması gereken vasıflara değinilir.
c) Başlangıçtan on yedinci yüzyıla kadar şehzadelerin yetiştirilme usulü ve bunun Osmanlı yönetimine etkisi vurgulanır.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri:
18. Hafta, 1-7 MAYIS 2023 

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

10.6.2. PADİŞAH, HANEDAN VE KANUNNAME-İ ALİ OSMAN

  • Fermanlar
  • Kubbealtı Salonu
  • Müsadere Sistemi
  • Şehzadelerin Eğitimi 
  • Sancağa Çıkma

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Veraset Sistemi, Merkezi Otorite, Fermanlar,  Nasihatname, Siyasetname, Müsadere, Sancağa Çıkma, Şehzade Sancakları, Lala, Kubbealtı,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

10.6.2. Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Alî Osman Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

10.6.2. Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Alî Osman Sunum/Slayt

10.6.2. MATERYAL HAVUZU

10.6.2. ETKİNLİK HAVUZU

10.6.2. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORU HAVUZU

10.6.2. Çoktan Seçmeli Test OGM Materyal

10.6.2. Boşluk Doldurma Etkinliği-1 OGM Materyal

10.6.2. Boşluk Doldurma Etkinliği-2 OGM Materyal

10.6.2. Boşluk Doldurma Etkinliği-3 OGM materyal

10.6.2.  Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Ali Osman Dijital Pano Padlet

KONU/KAZANIM PANOSU

10.6.2. Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Alî Osman ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-10 / 10.6. ÜNİTE: SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI / 10.6.1. Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı / 10.6.2. Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Alî Osman

Görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır. Lütfen yorumlarınızı yazınız...

Başa dön tuşu