11.5.2. Osmanlı Devleti’nde Sanayileşme Çabaları

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.5.2. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.
a) Devletin ve özel sektörün sanayileşme çabalarının önündeki engeller (sermaye, bilim ve teknoloji, yetişmiş personel ve uzun vadeli strateji konularındaki yetersizlikler) üzerinde durulur.
b) Küresel kapitalist güçlerle rekabet etme konusundaki zorluklar; 1838 Balta Limanı Antlaşması örneğinden hareketle gümrük ve ticaret antlaşmalarının sınırlayıcılığı ve yerli üretim yerine ithalatın tercih edilmesi gibi faktörler bağlamında ele alınır.
c) Sömürgecilik ile küresel kapitalizm arasındaki ilişkinin sosyal ve ekonomik hayata etkilerine (kölelik, asimilasyon ile hammadde, işgücü ve pazar ihtiyacı) değinilir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40= 80 Dakika (İki Ders Saati),
Uygulama Tarihleri: 17. Hafta, 25 Nisan – 1 Mayıs 2022

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

OSMANLI DEVLETİ’NDE SANAYİLEŞME ÇABALARI

  • Balta Limanı Antlaşması’nın Osmanlı Devleti’ne Etkisi (1838)
  • Osmanlı Devleti’nde Tarımsal Faaliyetler
  • Kapitalist Avrupa’nın Sömürgeciliği
  • Sömürgecilikten Emperyalizme Geçişi
  • Osmanlı Devleti Batı’nın açık pazarı haline gelmesi

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Balta Limanı Antlaşması, Sömürgecilik, Merkantilizm, Kapitalizm, Kapitülasyon, İhracat, İthalat, Borçlanma, Sanayi Devrimi, Misyonerlik, Asimilasyon, Hammadde, İşgücü, Pazar ihtiyacı

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

11.5.2. Osmanlı Devleti’nde Sanayileşme Çabaları Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

11.5.2. Osmanlı Devleti’nde Sanayileşme Çabaları Sunum/Slayt

KONU/KAZANIM PANOSU

11.5.2. Osmanlı Devleti’nde Sanayileşme Çabaları ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.5. ÜNİTE: SERMAYE VE EMEK / 11.5.1. Klasik Üretim ve Endüstriyel Üretim / 11.5.2. Osmanlı Devleti’nde Endüstriyel Üretime Geçiş / 11.5.3. Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Ekonomik Hayat

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu