9.6.3. İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.
Dönemin yazılı eserleri “Kutadgu Bilig”, “Divânü Lûgati’t-Türk”, “Atabetü’l-Hakayık” ve “Divân-ı Hikmet”e kısaca değinilir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri: 20. Hafta, 16-22 Mayıs 2022

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

9.6.3. İSLAMİYET’İN TÜRK DEVLET VE TOPLUM YAPISINA ETKİSİ

  • Karahanlı Devleti (840-1212)
  • Gazneli Devleti (963-1187)
  • Türk İslam Dünyasında İlk Edebî Eserler
  • Kutadgu Bilig (Mutluluk veren bilgi), Divânü Lûgati’t-Türk, Atabetü’l-Hakayık (Gerçeklerin Eşiği), Divân-ı Hikmet

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Karahanlılar, Gazneliler, Satuk Buğra Han, Gazneli Mahmut, Tuğra, Çetr, Növbet, Örfi hukuk, Şeri hukuk, Dandanakan, Hassa ordusu, Kut inancı, Divan, Kutadgu Bilig, Divânü Lûgati’t-Türk, Atabetü’l-Hakayık, Divân-ı Hikmet, Kaşgarlı Mahmut, Ahmet Yesevi, Yusuf Has Hacip, Edip Ahmet Yükneki,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

9.6.3. İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi Sunum/ Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

9.6.3. İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi Sunum/ Slayt

KONU/KAZANIM PANOSU

9.6.3. İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-9 / 9.6. TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ  ve İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ / 9.6.1. Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler / 9.6.2. Türklerin İslamiyet’i Kabulü / 9.6.3. İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi / 9.6.4. Oğuzların İslamiyet’i Kabulü / 9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu