12.7.3. 1960 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

12.7.3. 1960’lardan itibaren Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder.
a) 27 Mayıs Askerî Darbesi, 1971 Muhtırası ve 1980 Askerî Darbesi ile bu olayların siyasi ve sosyo-ekonomik etkileri kısaca ele alınır.
b) 1961 ve 1982 Anayasaları, yapıları ve insan haklarına yaklaşım tarzları bakımından karşılaştırılır.
c) Yurt dışına ve köyden kente yapılan göçler ile bu göçlerin sosyal hayatta meydana getirdiği değişimler ele alınır.
ç) Ekonomik alandaki liberalleşme politikalarına [serbest piyasa ekonomisi, özelleştirme, ithalat yasaklarının kaldırılması, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ilişkiler ve KDV uygulaması] ve bu politikaların gerekçelerine değinilir.

12.7.3. 1960 Sonrası Türkiye'de Yaşanan Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler

12.7.3. 1960 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler

Planlanan Ders Süresi: 40 +40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri: 20. Hafta, 16-22 Mayıs 2022

12.7.3. 1960 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler Sunum/Slaytı

DERSİN KONUSU (İÇERİK)

12.7. 3. 1960 SONRASI TÜRKİYE’DE YAŞANAN SİYASİ, EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER

  • 1. Askerî Darbeler
  • 2. 1961 ve 1982 Anayasaları
  • 3. Göçler ve Sosyal Hayat
  • 4. Ekonomide Yaşanan Gelişmeler
  • 5. İletişim ve Ulaşımda Yaşanan Gelişmeler

KAVRAMLAR – KİŞİLER – OLAYLAR

Darbe, İhtilal, İnkılap, 27 Mayıs Askerî Darbesi, 1971 Muhtırası, 1980 Askerî Darbesi, Kenan Evren, Serbest piyasa, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan, Süleyman Demirel, Ara rejim, 68 Kuşağı, Gecekondu, Özelleştirme, Enflasyon, Uluslararası Para Fonu, (IMF), KDV uygulaması, Arabesk, Anadolu Rock, Devrim Arabaları, Alamancı, Beyin göçü,

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz

ANA SAYFA / T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK-12 / 12.7. ÜNİTE: TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE / 12.7.1. 1960 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler / 12.7.2. 1960 Sonrası Türk Dış Politikası / 12.7.3. 1960 Sonrası Türkiye

Köşk

Her zaman yapacak bir şeyler vardır. Düşünmeye, üretmeye ve paylaşmaya devam...

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu