12.7.3. 1960 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

12.7.3. 1960’lardan itibaren Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder.
a) 27 Mayıs Askerî Darbesi, 1971 Muhtırası ve 1980 Askerî Darbesi ile bu olayların siyasi ve sosyo-ekonomik etkileri kısaca ele alınır.
b) 1961 ve 1982 Anayasaları, yapıları ve insan haklarına yaklaşım tarzları bakımından karşılaştırılır.
c) Yurt dışına ve köyden kente yapılan göçler ile bu göçlerin sosyal hayatta meydana getirdiği değişimler ele alınır.
ç) Ekonomik alandaki liberalleşme politikalarına [serbest piyasa ekonomisi, özelleştirme, ithalat yasaklarının kaldırılması, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ilişkiler ve KDV uygulaması] ve bu politikaların gerekçelerine değinilir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40 +40+40+40=160 Dakika (Dört ders saati)
Uygulama Tarihleri: 19. ve 20. Haftalar, 8-21 MAYIS 2023

DERS/KAZANIM KONUSU İÇERİK

12.7. 3. 1960 SONRASI TÜRKİYE’DE YAŞANAN SİYASİ, EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER

  • 1. Askerî Darbeler
  • 2. 1961 ve 1982 Anayasaları
  • 3. Göçler ve Sosyal Hayat
  • 4. Ekonomide Yaşanan Gelişmeler
  • 5. İletişim ve Ulaşımda Yaşanan Gelişmeler

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Darbe, İhtilal, İnkılap, 27 Mayıs Askerî Darbesi, 1971 Muhtırası, 1980 Askerî Darbesi, Kenan Evren, Serbest piyasa, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan, Süleyman Demirel, Ara rejim, 68 Kuşağı, Gecekondu, Özelleştirme, Enflasyon, Uluslararası Para Fonu, (IMF), KDV uygulaması, Arabesk, Anadolu Rock, Devrim Arabaları, Alamancı, Beyin göçü,

KONU/KAZANIM SUNUMU/SLAYTI

12.7.3. 1960 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler Sunum/Slaytı

KONU/KAZANIM MATERYALLERİ

12.7.3. 1960 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler Sunum/Slaytı

KONU/KAZANIM PANOSU

K12.7.3. 1960 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK-12 / 12.7. ÜNİTE: TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE / 12.7.1. 1960 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler / 12.7.2. 1960 Sonrası Türk Dış Politikası / 12.7.3. 1960 Sonrası Türkiye

Görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır. Lütfen yorumlarınızı yazınız...

Başa dön tuşu