11.6.2. Modern Hayatttaki Sosyal Değişim

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

11.6.2. Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.
a) Tüketim kalıplarının tek tipleştirilmesi ile büyük nüfuslu şehir ve metropollerin kurulmasının olumlu ve olumsuz sonuçlarına değinilir.
b) XIX. yüzyılda gazetelerin ve diğer süreli yayınların artmasıyla birlikte kamuoyu kavramının sosyal bir gerçeklik hâline geldiğine değinilir.
c) Kültür endüstrisi ile birlikte ortaya çıkan popüler kültür ve sanat ürünlerine değinilerek bunların sosyal hayatta meydana getirdiği değişimler üzerinde durulur.
ç) Moderniteyle birlikte birey ve toplumun zaman tasavvurundaki değişim (iş zamanı – boş zaman) ve bu değişimin sosyal hayata yansımaları üzerinde durulur.
d) Modern şehirlerin dokusunda yaşanan değişim Avrupa’nın büyük metropolleri ile İstanbul, İzmir ve Selanik gibi Osmanlı şehirleri üzerinden ele alınır.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40= 80 Dakika (İki Ders Saati),
Uygulama Tarihleri: 22. Hafta, 30 Mayıs – 5 Haziran 2022

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

11.6.2. MODERN HAYATTAKİ SOSYAL DEĞİŞİM

  • Tüketim ekonomisi
  • Avrupai hayat tarzı
  • Kamuoyu
  • Popüler kültür
  • Metropollerin Oluşumu ve
  • Osmanlı Şehirleri

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Kamuoyu, Kamusal alan, Modernite, Kültür, Popüler kültür, Metropol, ihracat, ithalat, Liman, Çarpık kentleşme, Kıraathane, Kahvehane, Mahalle,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

11.6.2. Modern Hayattaki Sosyal Değişim Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

11.6.2. Modern Hayattaki Sosyal Değişim Sunum/Slayt

11.6.2. MATERYAL HAVUZU

11.6.2. ETKİNLİK HAVUZU

11.6.2. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORU HAVUZU

Çoktan Seçmeli Soru Testi – 1

Çoktan Seçmeli Soru Testi – 2

11.6.2. Modern Hayattaki Sosyal Değişim Dijital Pano Padlet

KONU/KAZANIM PANOSU

11.6.2. Modern Hayattaki Sosyal Değişim ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-11 / 11.6. ÜNİTE: XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT / 11.6.1. İmparatorlukların Ulus Devletlere Dönüşmeleriyle Yaşanan Demografik Değişim / 11.6.2. Modernleşmeyle Yaşanan Değişim

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu