9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar.
a) Büyük Selçuklu Devleti’nin güç ve yönetim yapısı; gücün meşruiyet kaynağı, gücün maddi kaynakları, güç paylaşımı ve yönetim organizasyonu temaları çerçevesinde ele alınır.
b) İran ve Türk devlet geleneklerine ait unsurların Büyük Selçuklu devlet teşkilatında birlikte yer aldığı vurgulanır.
c) Nizâmülmülk’ün “Siyasetnâme” adlı eseri devlet yöneticilerinde aranan özellikler açısından incelenir. Ayrıca Nizamiye Medreseleri yapılanması ve Gazalî’nin bu medereselere etkisine değinilir.
ç) Selçuklu kültür ve medeniyetinin ana unsurları (bilimsel ve düşünsel gelişim, mimari, sanat ve edebiyat alanlarındaki faaliyetler) işlenir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati) Uygulama Tarihleri: 22. Hafta, 29 MAYIS – 4 HAZİRAN 2023

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

9.6.5. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NDE YÖNETİM VE TOPLUM YAPISI

  • Siyasetnâme’ye Göre Hükümdar Nasıl Olmalı?
  • Nizamiye Medreseleri
  • Büyük Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Medeniyet
  • Alamut’un Hançerleri

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Kut inancı, Töre, Ferman, Nizamülmülk, Medrese, Farabi, Gazali, Hutbe, Tuğra, Nevbet, Divan-ı Saltanat, Örfi Hukuk, Şerî Hukuk, Kadı, Hassa ordusu, Hat, Minyatür, Tezhip, Ömer Hayyam, Batıniler, Mehmet Altay Köymen,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı Sunum/Slayt

9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı Dijital Pano Padlet

KONU/KAZANIM PANOSU

9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

ANA SAYFA / TARİH-9 / 9.6. TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ  ve İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ / 9.6.1. Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler / 9.6.2. Türklerin İslamiyet’i Kabulü / 9.6.3. İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi / 9.6.4. Oğuzların İslamiyet’i Kabulü / 9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı

Görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır. Lütfen yorumlarınızı yazınız...

Başa dön tuşu