Trend

Tarih Zümresi Yıl Sonu Kararları

Bu doküman Öğretmen İmecesi, Tarih Zümresi tarafından işbirliği içerisinde imece usulü ile taslak olarak oluşturulmuştur.  Okul tarih zümresi çalışmalarına okul ölçeğinde düzenlemeler yapılarak kullanılabilir.  İlçe/İl toplantı kararlarına temel oluşturabilir. 

Kararlar her türlü eleştiri ve katkıya açıktır. 

Bu dosya herkese açık bir doküman olup, özelleştirmelerinizi doküman üzerinde yapmayınız. Kopyasını oluşturarak veya farklı kaydederek kullanınız.  

Öğretmen İmecesi /Eğitim 4.0 projesi ve zümre kararları ile ilgili bilgi için Mehmet Köşk 05053529977 mehmetkosk@gmail.com üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Daha çok değil, daha akıllı, daha sistemli, daha odaklı ve daha verimli çalışmayı istiyoruz. Lütfen Öğretmen İmecesi’ ni takip ediniz. Sağlıcakla kalınız.

2021–2022 EĞİTİM—ÖĞRETİM YILI  TARİH DERSLERİ DERS YILI SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

A- GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama, 
 2. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi,
 3. Öğretim materyalleri, yararlanılan kaynakların değerlendirilmesi (Öğretmen İmecesi, EBA, EBA Materyal, EBA TV, EBA Akademik Destek)
 4. Performans notlarının ve proje ödevlerinin değerlendirilmesi,
 5. Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının uygulanmasına ilişkin değerlendirmeler.
 6. Öğretim programında belirtilen öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulamasının değerlendirilmesi.
 7. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin değerlendirilmesi, (BEP uygulaması)
 8. Atatürkçülükle ilgili konuların işlenişi ile ilgili değerlendirmenin yapılması,
 9. Diğer zümre öğretmenleriyle yapılan işbirliğinin değerlendirilmesi.
 10. Sınıflara göre tarih zümre dersleri başarı analizleri, 
 11. Tarih zümre öğretmenlerinin mesleki gelişimi ve öğrenme-öğretme süreçlerine yansıtılması,  
 12. Dilek ve temenniler.

2021–2022 EĞİTİM—ÖĞRETİM YILI  TARİH DERSLERİ DERS YILI SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Padlet ile yapıldı

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu