9.1. Tarih ve ZamanTARİH ZÜMRESİTARİH-9

9.1.1. İnsanlığın Hafızası Tarih (Tarih Bilimi)

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

9.1.1. Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.
a) Tarihin konusunun zaman içindeki insan faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan eserler ve değişimler olduğu belirtilir.
b) Tarih biliminin diğer beşerî ve sosyal bilimler ile fen bilimlerinden farklılıklarına değinilir

9.1.1. Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

a) Öğrencilerin, tarih biliminin farklı tanımlarından yola çıkarak kendi tanımlarını yapmaları sağlanır.

b) Tarih biliminin edebiyat ve diğer sosyal bilimler ile fen bilimleri arasındaki ilişkisine; benzerlik ve farklılıklarına kısaca değinilir.

c) Öğrenciler, önde gelen tarihçilerin hayatını ve çalışma yöntemlerini konu edinen metinleri inceler. Öğrencilerin, bu tarihçilerin tarih literatürüne katkılarına ilişkin araştırma yaparak çıkarımlarda bulunmaları sağlanır.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40=120 Dakika (Üç ders saati) Uygulama Tarihleri: 37. ve 38. Hafta, 11-24 EYLÜL 2023

DERS / KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

DERSİN KONUSU (İÇERİK)

Bu ders sonunda;

 • Tarih biliminin tanımını,
 • Tarih biliminin tanımında yer alan kavramların anlamlarını,
 • Tarihin konusunu,
 • İnsan faaliyetlerinin neler olduğunu,
 • İnsan faaliyetlerinin ne gibi değişimlere sebep olduğunu,
 • Belge ve belge türlerini,
 • Tarih biliminin özelliklerini,
 • Tarih biliminin diğer bilimlerden farkını,
 • Tarih faydalandığı bilim dallarını,
 • Tarihin faydalandığı bilim dallarının özelliklerini,
 • Zamanın hangi bölümlerinde kullanılıp kullanılmadığını öğreneceğiz.

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Tarih • Kaynak • Kronoloji • Arkeoloji • Coğrafya

KONU / KAZANAM SUNUM/SLAYTI

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

9.1.1. İnsanlığın Hafızası Tarih (Tarih Bilimi) Ders Planı ve Sunum/Slayt

9.1.1. Kavram Haritası (İnsanlığın Hafızası Tarih

Ek Kaynaklar

Ders Kitabı MEB ilgili bölüm pdf

Ders Kitabı 9.1.1. Tarih Bilimi Tuna 2023

EBA içerikleri

9.1.1. TRT EBA TV Ders Anlatımı Video

9.1.1. MATERYAL HAVUZU

ETKİNLİKLER

ÖLÇME- DEĞERLENDİRME

Kazanım Destek, Katkı ve Değerlendirme Formu

Tarih Bilimine Giriş | TYT Tarih 2021
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları ve Yazım Çeşitleri | TYT Tarih 2021

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet
ANA SAYFA TARİH-9 9.1. ÜNİTE: TARİH ve ZAMAN 9.1.1. İnsanlığın Hafızası Tarih (Tarih Bilimi) 9.1.2. Neden Tarih Öğreniyoruz? 9.1.3. Zamanın Taksimi (Tarih ve Zaman) / 9.1. Tarih ve Zaman Ünitesi Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri
Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content