9.2. İnsanlığın İlk DönemleriTARİH ZÜMRESİTARİH-9

9.2.3. İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları (İlk Çağ Medeniyetleri)

KONU / KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

9.2.3. İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.
a) İlk Çağ medeniyetleriyle ilgili başlıca olay ve olgular tarih şeridi üzerinde gösterilir.
Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.
b) İlk Çağ’ın önemli medeniyet havzaları (Çin, Hint, İran, Anadolu, Mezopotamya, Mıs ır, Doğu Akdeniz, Ege Yunan), bu havzalardaki medeniyet teşekkülleri ve bunların insanlığa en önemli katkıları harita/haritalar üzerinde gösterilir.

9.2.3. İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.

a) İlk Çağ medeniyetleriyle ilgili başlıca olay ve olgular tarih şeridi üzerinde gösterilir. Başlıca gelişmeler olarak Sümerler’in yazıyı bulması (MÖ 3200), Urkagina Yasaları’nın çıkarılması (MÖ 2375), Anadolu’da yazının kullanılmaya başlanması (MÖ 1900), Hammurabi Kanunları (MÖ 1700), Kadeş Antlaşması (MÖ 1280), Truva Savaşları (MÖ 1260-1250), İlk Olimpiyatlar (MÖ 776), Roma’nın kurulması (MÖ 753), Lidyalıların parayı kullanmaya başlamaları (MÖ 680), Pers İmparatorluğu’nun kurulması (MÖ 550), İskender İmparatorluğu’nun kurulması (MÖ 359), Hz. İsa’nın doğumu (0), Milano Fermanı (313), Kavimler Göçü (375), Roma İmparatorluğu’nda Hristiyanlığın resmi din hâline gelmesi (380) ve Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması (395) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.

b) İlk Çağ’ın önemli medeniyet havzaları (Çin, Hint, İran, Anadolu, Mezopotamya, Mısır, Doğu Akdeniz, Ege Yunan), bu havzalardaki medeniyet teşekkülleri ve bunların insanlığa katkıları harita/haritalar üzerinde gösterilir.

c) Öğrencilerin, medeniyet havzalarının oluşumu ile coğrafya, iklim ve su kaynakları arasındaki ilişkiyi açıklamaları sağlanır.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri: 43. Haftalar, 23-29 EKİM 2022

DERS / KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

9.2.3. İLK ÇAĞ’DA BAŞLICA MEDENİYET HAVZALARI

  • İran Medeniyeti
  • Hint Medeniyeti
  • Çin Medeniyeti
  • Mezopotamya Medeniyetleri
  • Yunan Medeniyeti
  • Anadolu Medeniyetleri
  • Mısır Medeniyeti
  • Doğu Akdeniz Medeniyeti

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Sümerler, Çinliler, Fenike, Yunan, Persler, Lidyalılar, Asur, Urartu, Mısır, Babil, Hint, Firigler, İbraniler, Hititler, satraplık, Pankuş, Zigurat, Hamburabi,

KONU / KAZANAM SUNUM/SLAYTI

9.2.3. İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları (İlk Çağ Medeniyetleri)Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

ETKİNLİKLER

ÖLÇME- DEĞERLENDİRME

9.2.3. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME HAVUZU
Kazanım Destek, Katkı ve Değerlendirme Formu

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet
ANA SAYFA / TARİH-9 / 9.2. ÜNİTE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ / 9.2.1. İnsanlığın İnsanlığın İlk İzleri (İlk Dönemleri) / 9.2.2. Yazının Gelişimi / 9.2.3. İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları (İlk Çağ Medeniyetleri) / 9.2.4. İnsan ve Göç / 9.2.5. Kabileden Devlete / 9.2.6. Kanunlar Doğuyor (İlk Çağ’da Hukuk) / 9.2. Ünite Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri
Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content