9.2. İnsanlığın İlk DönemleriTARİH ZÜMRESİTARİH-9

9.2.4. İnsan ve Göç (İlk Çağ’da Göçler)

KONU / KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

9.2.4. İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder.
a) Konar-göçer ve yerleşik hayat tarzlarının İlk Çağ’dan itibaren birbirlerini tamamlayan ve coğrafi şartlara bağlı olarak tercih edilen hayat tarzları olduğu vurgulanır.
b) İlk Çağ’da insan topluluklarının kitlesel göçlerinin sebepleri (geçim imkânını kaybetme, iklim değişikliği, politik değişiklikler, inanç nedeniyle baskı altına alınma), belli başlı tarihî örneklerle (Ege Göçleri, Filistin’den Yahudi sürgünleri, ilk Hıristiyanların Roma baskısından kaçmaları) ele alınır.
c) İlk Çağ’daki başlıca tüccar kavimler (Asurlular, Fenikeliler, Lidyalılar ve Soğdlar) ve faaliyet bölgeleri harita üzerinde tanıtılır. Bu toplulukların siyasi tarihlerine ayrıntılı şekilde girilmez.

9.2.4. İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder.

a) Konar-göçer ve yerleşik hayat tarzlarının İlk Çağ’dan itibaren birbirlerini tamamlayan ve coğrafi şartlara bağlı olarak tercih edilen hayat tarzları olduğu vurgulanır.

b) İlk Çağ’da insan topluluklarının kitlesel göçlerinin sebeplerine belli başlı tarihî örnekler (Ege Göçleri ve İç Asya Göçleri) üzerinden değinilir. Öğrencilerin, iklim değişikliklerine bağlı nedenlerle göçlerin günümüzde de yaşanabileceğine dair çıkarımda bulunmaları sağlanır. 

c) İlk Çağ’daki başlıca tüccar kavimler (Asurlular, Fenikeliler, Lidyalılar ve Soğdlar) ve faaliyet bölgeleri harita üzerinde tanıtılır. Bu topluluklarla ilgili konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati) Uygulama Tarihleri: 44. Hafta, 30 EKİM – 5 KASIM 2023

DERS / KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

9.2.4. İNSAN VE GÖÇ

  • Göçebeler ve Yerleşikler
  • Toplulukların Yeni Coğrafyalara Hareketleri
  • İlk Çağ’ın Tüccar Toplulukları

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Göç, Göçebe, Yerleşikler, Tüccar, Ticaret, Para, Takas, Kültürel etkileşim, Sogd, Kral Yolu, Koloni,

KONU / KAZANIM SUNUM / SLAYTI

9.2.4. İnsan ve Göç Ders Planı ve Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

Ek Kaynaklar

ETKİNLİKLER

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet
ANA SAYFA / TARİH-9 / 9.2. ÜNİTE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ / 9.2.1. İnsanlığın İnsanlığın İlk İzleri (İlk Dönemleri) / 9.2.2. Yazının Gelişimi / 9.2.3. İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları (İlk Çağ Medeniyetleri) / 9.2.4. İnsan ve Göç / 9.2.5. Kabileden Devlete / 9.2.6. Kanunlar Doğuyor (İlk Çağ’da Hukuk) / 9.2. Ünite Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri
Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content