9.3. Orta Çağ'da DünyaTARİH-9

9.3.1. Orta Çağ’da Siyasi Yapılar (Orta Çağ’da Devlet ve Toplum)

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

9.3.1. Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır.

a) Orta Çağ’daki başlıca siyasi gelişmeler tarih şeridi üzerinde gösterilir. Başlıca siyasi gelişmeler olarak Sasani Devleti’nin yıkılması (651), Vizigot Krallığının sona ermesi (711), İslamiyet’in Hindistan’da yayılmaya başlaması (1000), Katolik-Ortodoks bölünmesi (1054), Moğol İmparatorluğu’nun kurulması (1196), Magna Carta (1215), Moğol İmparatorluğu’nun parçalanması (1227),İngiltere’de parlamenter sisteme geçilmesi (1295), Yüzyıl Savaşları (1337-1453) ve Avrupa’da Veba Salgını (1347-1351) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.

b) Orta Çağ’ın çeşitli dönemlerinde ortaya çıkmış/kurulmuş olan belli başlı siyasi yapılar haritalar üzerinde gösterilir.

c) Orta Çağ’daki siyasi yapılar; aralarındaki farklılıklar vurgulanarak gücün meşruiyet kaynağı, gücün maddi kaynakları (coğrafi yapı, hayat ve geçim tarzı, soy dayanışması ve silahlı güç), güç paylaşımı ve yönetim organizasyonu temaları çerçevesinde ele alınır.

9.3.1. Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir.

a) Orta Çağ’daki başlıca siyasi gelişmeler tarih şeridi üzerinde gösterilir. Başlıca siyasi gelişmeler olarak Batı Roma’nın yıkılması (476), Hz. Muhammed’in doğumu (571), Sasani Devleti’nin yıkılması (651), Endülüs Emevî Devleti’nin kurulması (756), Katolik-Ortodoks bölünmesi (1054), Moğol İmparatorluğu’nun kurulması (1196), Magna Carta (1215), Moğol İmparatorluğu’nun parçalanması (1227), Yüzyıl Savaşları (1337-1453) ve Avrupa’da Veba Salgını (1347-1351) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.

b) Öğrencilerin, Orta Çağ’daki belli başlı siyasi oluşumları (Çin, Moğol İmparatorluğu, Sasani Devleti, Doğu Roma İmparatorluğu); coğrafi yapı, hayat ve geçim tarzı, soy dayanışması ve silahlı güç bakımından ana hatlarıyla mukayese etmeleri sağlanır.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri: 50. Hafta, 11-17 ARALIK 2023

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

9.3.1. ORTA ÇAĞ’DA SİYASİ YAPILAR

  • Fodalizm
  • İmparatorluklarda Sosyal, Ekonomik ve Askerî Durum

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Monarşi, Aristokrasi, Feodalite, Ruhban, Soylular, Cengiz Han, Bizans, Sasaniler, Satraplık, İpek Yolu, Ortodoks, Katolik, Mağna Carta, Şovalye, Onluk sistem, Kavimler Göçü, Serf, Kurultay, Teokrasi,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

9.3.1. Orta Çağ’da Siyasi Yapılar Sunu/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

9.3.1. Orta Çağ’da Siyasi Yapılar Sunu/Slayt

Ek Kaynaklar

ÖLÇME- DEĞERLENDİRME

Çoktan Seçmeli konu kazanım testi-1 OGM Materyal

9.3.1. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SORU HAVUZU
Kazanım Destek, Katkı ve Değerlendirme Formu

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet
ANA SAYFA / TARİH-9 / 9.3. ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA / 9.3.1. Orta Çağ’da Siyasi Yapılar / 9.3.2. Tarımdan Ticarete Ekonomi / 9.3.3. Orta Çağ’da Ordu / 9.3.4. Kanunlar Gelişiyor / 9.3. Ünite Ölçme – Değerlendirme Etkinlikleri

Mehmet Köşk

Fırsatlar ancak gelirken ve önü kesilerek yakalanır, ardından koşularak değil... Her zaman yapacak bir şeyler vardır. Daha fazla değil, daha sistemli ve birlikte çalışmalıyız.

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu