9.3. ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA

  • Bu Ünitede
  • Orta Çağ’ın siyasi ve sosyal yapılarını
  • Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduğunu
  • Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile konar-göçer ve yerleşikler arasındaki bağlantıları
  • İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüz evrensel hukuk ilkelerine temel oluşturduğunu öğreneceğiz

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz.

9.3.1. ORTA ÇAĞ’DA SİYASİ YAPILAR

9.3.2. TARIMDAN TİCARETE EKONOMİ

9.3.3. ORTA ÇAĞ’DA ORDU

9.3.4. KANUNLAR GELİŞİYOR

Ders İmecesi ile ortaya konan planlar, materyaller öğretmenleri luzumsuz tekrarlardan kurtarmak ve israfı önlemek için olup, olduğu gibi birebir uygulanacak bir kalıp değildir. Ders işlenirken, öğretmenin bilgisi, yeteneği, dersin işleneceği sınıfın düzeyi, hazır bulunuşluluğu, fiziki ortamlar, değişen şartlar vb. faktörler göz önüne alınır.

9.3. ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA

Ünite Kazanım Sayısı 4,
Süre 12 Ders Saati, Oran % 19,4
Ünite Uygulama Tarihleri, 50- 3. Haftalar, 6 Hafta, 13 Aralık 2021 – 16 Ocak 2022)

ÜNİTE KAVRAMLARI

• Konar-göçer • Kast Sistemi • Artı Ürün • Askerî Teşkilat • 12 Levha Kanunları • Feodalizm • İpek Yolu • Kervansaray

OGM Materyal Kavram Eşleştirme Etkinliği

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

1. Günümüzdeki ticaret merkezlerinin özellikleri nelerdir?

2. Toplum hayatına kanunların etkileri nelerdir?

3. Orta Çağ’da Avrupa’da görülen yönetim biçimleri nelerdir?9.3.1. ORTA ÇAĞ’DA SİYASİ YAPILAR

9.3.1. Orta Çağ’da Siyasi Yapılar

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri: 50. Hafta, 7 – 20 Aralık 2021

9.3.1. Orta Çağ’da Siyasi Yapılar Sunu/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


9.3.2. TARIMDAN TİCARETE EKONOMİ

9.3.2. Tarımdan Ticarete Ekonomi

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri: 51. Hafta, 20-26 Aralık 2021

9.3.2. Tarımdan Ticarete Ekonomi Sunu/Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


9.3.3. ORTA ÇAĞ’DA ORDU

9.3.3. Orta Çağ’da Ordu

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati) Uygulama Tarihleri: 52. Hafta,  27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022

9.3.3. Orta Çağ’da Ordu Sunum/ Slayt

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


9.3.4. KANUNLAR GELİŞİYOR

9.3.4. Kanunlar Gelişiyor

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati) Uygulama Tarihleri: 1. Hafta, 3-9 Ocak 2022

9.3.4. Kanunlar Gelişiyor Sunum/Slayt

9.3.4. MATERYAL HAVUZU
9.3.4. ETKİNLİK HAVUZU9.3. ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA ÜNİTESİ ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

9.3. ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA ÜNİTESİ ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Ünite bazında ölçme-değerlendirme araçları

Padlet ile yapıldı

ANA SAYFA / TARİH-9 / 9.3. ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA / 9.3.1. Orta Çağ’da Siyasi Yapılar / 9.3.2. Tarımdan Ticarete Ekonomi / 9.3.3. Orta Çağ’da Ordu / 9.3.4. Kanunlar Gelişiyor
TARİH-9 / TARİH-10 / TARİH-11 / T.C. İNKILAP TARİHİ-12
TÜRK KÜLTÜR MEDENİYET TARİHİ / ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu