9.4. İLK ve ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI

 • Bu Ünitede
 • Asya’da Türk topluluklarının tarih sahnesine çıktığı başlıca kültür çevrelerini 
 • İlk ve Orta Çağlarda, Orta Asya’daki Türk devletlerinin güç ve yönetim yapısını
 • Orta Asya coğrafyasının Türk topluluklarının hayat ve geçim tarzına etkisini
 • Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını 
 • İlk Türk devletlerinin çevre devletlerle ilişkilerini öğreneceğiz

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz.

9.4.1. AVRASYA’DA İLK TÜRK İZLERİ
9.4.2. BOYLARDAN DEVLETE
9.4.3. TÜRKLERDE COĞRAFYA İLE OLUŞAN YAŞAM TARZI
9.4.4. KAVİMLER GÖÇÜ
9.4.5. İLK TÜRK DEVLETLERİ VE KOMŞULARI

Ders İmecesi ile ortaya konan planlar, materyaller öğretmenleri luzumsuz tekrarlardan kurtarmak ve israfı önlemek için olup, olduğu gibi birebir uygulanacak bir kalıp değildir. Ders işlenirken, öğretmenin bilgisi, yeteneği, dersin işleneceği sınıfın düzeyi, hazır bulunuşluluğu, fiziki ortamlar, değişen şartlar vb. faktörler göz önüne alınır.

9.4. İLK ve ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI

Ünite Kazanım Sayısı 5,
Süre 10 Ders Saati, Oran % 16,7
Ünite Uygulama Tarihleri, 6-10. Haftalar, 5 Hafta, 6 Şubat-12 Mart 2023 

ÜNİTE KAVRAMLARI

 Orta Asya • Boy • İl • Kut • Toy • Avrasya • Onlu Teşkilat • Ülüş

OGM Materyal Kavram Eşleştirme Etkinliği

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

 1. Türkler’in ilk ana yurdu neresidir? Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’nin bu bölgelerde yaptığı kültürel çalışmalar nelerdir?
 2. İlk Türk devletlerindeki toplumsal yapının özellikleri nelerdir?
 3. Türkler, Orta Asya’dan nerelere göç etmiştir?


9.4.1. AVRASYA’DA İLK TÜRK İZLERİ

9.4.1. Avrasya’da İlk Türk İzleri

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati)
Uygulama Tarihleri: 6. Hafta 7-13 Şubat 2022

9.4.1. Avrasya’da İlk Türk İzleri Sunu/Slayt

Bu dersin sonunda;
9.4.1. AVRASYA’DA İLK TÜRK İZLERİ

 • Coğrafi Ad Olarak Türkiye
 • Orta Asya Kültür Merkezleri
 • İlk Türk Devletleri ile İlgili Önemli Siyasi Gelişmeleri öğreneceğiz.

9.4.2. BOYLARDAN DEVLETE

9.4.2. Boylardan Devlete

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40=120 Dakika (Üç ders saati)
Uygulama Tarihleri: 6. ve 7. Haftalar 7-20 Şubat 2022

9.4.2. Boylardan Devlete Sunu/Slayt

KONULAR
9.4.2. BOYLARDAN DEVLETE

 • Türk Devletlerinde Gücün Meşruiyet Kaynağı
 • Gücün Maddi ve Temel Kaynakları
 • Güç Paylaşımı ve Yönetim
 • Asya Hun Devleti (MÖ 220-MS 216)
 • I. Kök Türk Devleti (552-630)
 • II. Kök Türk Devleti (682-742)
 • Uygur Devleti (744-840)
 • İlk Türk Devletlerinde Töre
 • Türk Kitabelerine Göre Güç ve Yönetim Anlayışı

9.4.3. TÜRKLERDE COĞRAFYA İLE OLUŞAN YAŞAM TARZI

9.4.3. Türklerde Coğrafya İle Oluşan Yaşam Tarzı

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati) Uygulama Tarihleri: 8. Hafta 21-27 Şubat 2022

9.4.3. Türklerde Coğrafya İle Oluşan Yaşam Tarzı Sunum/ Slayt

Bu dersin sonunda;
4.3. TÜRKLERDE COĞRAFYA İLE OLUŞAN YAŞAM TARZI

 • İlk Türklerin yaşadığı coğrafya
 • Boyların Yaylaya Göçü
 • Türklerin Ana Yurttan Göçleri
 • Türklerde Askerî Kültürü öğreneceğiz

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


9.4.4. KAVİMLER GÖÇÜ

9.4.4. Kavimler Göçü

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati) Uygulama Tarihleri: 9. Hafta, 28 Şubat-6 Mart 2022

9.4.4. Kavimler Göçü Sunum/Slayt

Bu dersin sonunda;
9.4.4. KAVİMLER GÖÇÜ

 • Kavimler Göçü Ne Getirdi?
 • Avrupa Hun Devleti
 • Hazar Devleti, Karluklar, Avar Hakanlığı, Türgişler, Başkırtlar, Bulgarlar, Oğuzlar, Kıpçaklar, Peçenekler, Kırgızlar, Macarlar’ı öğreneceğiz.

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


9.4.5. İLK TÜRK DEVLETLERİ VE KOMŞULARI

9.4.5. İlk Türk Devletleri ve Komşuları

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati) Uygulama Tarihleri: 10. Hafta, 7-13 Mart 2022

9.4.5. İlk Türk Devletleri ve Komşuları Sunum/Slayt

Bu dersin sonunda;
9.4.5. İLK TÜRK DEVLETLERİ VE KOMŞULARI

 • Yerleşik Toplumların Konar-Göçerlere Karşı Savunma Duvarları
 • İlk Türk Devletlerinin Ticari Politikaları
 • İlk Türk Devletlerinde Serbest Ticaret Pazarı’nı öğreneceğiz.

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.ANA SAYFA / TARİH-9 / 9.4. İLK ve ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI / 9.4.1. Avrasya’da İlk Türk İzleri / 9.4.2. Boylardan Devlete / 9.4.3. Türklerde Coğrafya İle Oluşan Yaşam Tarzı / 9.4.4. Kavimler Göçü / 9.4.5. İlk Türk Devletleri ve Komşuları
TARİH-9 / TARİH-10 / TARİH-11 / T.C. İNKILAP TARİHİ-12
TÜRK KÜLTÜR MEDENİYET TARİHİ / ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu