9.5. İslam Medeniyetinin DoğuşuTARİH-9

9.5.5. Bilim Medeniyeti (İslam Medeniyetinde İlim ve Sanat Hayatı)

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

9.5.5. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.
a) İslam medeniyetinin ilim ve eğitim kurumları (Beytü’l-hikme, medreseler, camiler ve kütüphaneler) kısaca tanıtılır.
b) İslam medeniyetinde kabul görmüş dinî (naklî) ve aklî ilimler ayrımı üzerinde durulur.
c) İslam âlimlerinin nazari (teorik) ve bütüncül bir perspektifle kişinin kendini, âlemi ve Allah’ı tanıması maksadı güden bir ilim anlayışına sahip oldukları vurgulanır.
ç) İslam medeniyetine mensup olup farklı bilim alanlarındaki çalışmaları ile düşünce ve bilim tarihine geçmiş önemli âlimleri (Farabi, İbn-i Sina, İmam Gazali, İbn-i Rüşd) öne çıkan çalışmaları, fikir ve eserleri yönüyle ele alınır. İslam kültür ve medeniyetinde farklı ilmî havzalara önemli ekollere ve şahıslara harita ve infografiklerle değinilir.
d) İslam dünyasında ortaya çıkan bilimsel gelişmelere ve bu gelişmelerin Avrupa’ya etkilerine kısaca değinilir.
e) İslam medeniyetinde sanata verilen önem ve öne çıkan sanat dallarına değinilir.

9.5.5. VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.

a) İslam medeniyetinin ilim ve eğitim kurumları (Beytü’l-hikme, medreseler, camiler ve kütüphaneler) kısaca tanıtılır.

b) Farklı bilim alanlarındaki çalışmaları ile düşünce ve bilim tarihine geçmiş önemli Müslüman âlimleri (Farabi, İbn Sina, İmam Gazali, İbn Rüşd) öne çıkan çalışmaları, fikir ve eserleri yönüyle kısaca ele alınır.

c) Öğrencilerin, İslam dünyasında ortaya çıkan bilimsel gelişmeleri ve bu gelişmelerin Avrupa’ya etkilerini değerlendirmeleri sağlanır. Bu bağlamda önemli şahsiyetler ve tercüme faaliyetleri ekseninde Endülüs’teki düşünce ve kültür dünyasını analiz etmeleri sağlanır.

ç) İslam medeniyetinde sanata verilen önem ve öne çıkan sanat dallarına değinilir.

d) Öğrencilerin, Orta Çağ hakkındaki “Karanlık Çağ” algısının Avrupa özelinde geçerli olduğu vurgulanır ve aynı dönemde İslam dünyasının ulaştığı bilim ve medeniyet seviyesi hakkında çıkarımlarda bulunmaları sağlanır.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri:
17. Hafta, 22-28 NİSAN 2024

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

9.5.5. BİLİM MEDENİYETİ

  • İlimlerin Sınıflandırılması
  • İslam Âlimlerinin İlme Bakışları
  • İslam Medeniyetinde Âlimler
  • Farabi (870-950), İbn-i Sina (980-1037), İmam Gazali (1058-1111), İbn-i Rüşd (1126-1198)
  • Ekoller
  • İslam Medeniyetinde Sanat
  • İslam Sanatı ve Osmanlı

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Beytü’l-hikme, Medrese, Cami, Kütüphane, Dinî (naklî) İlimler, Fıkıh, Kelam, Tefsir, Hadis, Aklî İlimler, Nizamiye Medreseleri, Farabi, İbn-i Sina, İmam Gazali, İbn-i Rüşd, Birunî, Ebrû, Tezhip, Minyatür, Hat, Cilt, Çini,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

9.5.5. Bilim Medeniyeti Sunum/Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

9.5.5. Bilim Medeniyeti Sunum/Slayt

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet
ANA SAYFA / TARİH-9 / 9.5. İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU / 9.5.1. İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya / 9.5.2. İslamiyet Yayılıyor / 9.5.3. Emeviler / 9.5.4. Abbasi Devleti ve Türkler / 9.5.5. Bilim Medeniyeti / 9.5. Ünite Ölçme Değerlendirme Etkinlikleri
Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content