9.5. İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU

  • Bu Ünitede
  • İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu
  • Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde, Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini
  • Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi
  • Türklerin Abbasi Devleti’ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri
  • VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri öğreneceğiz

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz.

9.5.1. İSLAMİYET’İN DOĞDUĞU DÖNEMDE DÜNYA
9.5.2. İSLAMİYET YAYILIYOR
9.5.3. EMEVİLER
9.5.4. ABBASİ DEVLETİ VE TÜRKLER
9.5.5. BİLİM MEDENİYETİ

Ders İmecesi ile ortaya konan planlar, materyaller öğretmenleri luzumsuz tekrarlardan kurtarmak ve israfı önlemek için olup, olduğu gibi birebir uygulanacak bir kalıp değildir. Ders işlenirken, öğretmenin bilgisi, yeteneği, dersin işleneceği sınıfın düzeyi, hazır bulunuşluluğu, fiziki ortamlar, değişen şartlar vb. faktörler göz önüne alınır.

9.5. İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU

Ünite Kazanım Sayısı 5,
Süre 12 Ders Saati, Oran % 16,7
Ünite Uygulama Tarihleri, 11-18. Haftalar, 6 Hafta, (14 Mart – 8 Mayıs 2022)

ÜNİTE KAVRAMLARI

• Cahiliye Dönemi • Peygamberlik • Hicret • Medine Sözleşmesi • Beytü’l-mal • Mevali • Beytü’l-hikme • Samarra

OGM Materyal Kavram Eşleştirme Etkinliği

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

  1. İslamiyet’in doğduğu yıllarda Arabistan’da ve Dünya’da hangi din ve inançlar vardı?
  2. Dört halifenin seçimle göreve gelmelerinin siyasi hayata etkileri nelerdir?
  3. İslam alimlerinin yaptıkları çalışmaların Avrupa bilim hayatına etkileri nelerdir?


9.5.1. İSLAMİYET’İN DOĞDUĞU DÖNEMDE DÜNYA

9.5.1. İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati)
Uygulama Tarihleri: 11. Hafta, 14-20 Mart 2022

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


9.5.2. İSLAMİYET YAYILIYOR

9.5.2. İslamiyet Yayılıyor

Planlanan Ders Süresi: 40+40+40=120 Dakika (Üç ders saati)
Uygulama Tarihleri: 11. ve 12. Haftalar, 14-27 Mart 2022

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


9.5.3. EMEVİLER

9.5.3. Emeviler

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri: 13. Hafta, 28 Mart – 3 Nisan 2022

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


9.5.4. ABBASİ DEVLETİ VE TÜRKLER

9.5.4. Abbasi Devleti ve Türkler

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri: 16. Hafta, 18-24 Nisan 2022

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


9.5.5. BİLİM MEDENİYETİ

9.5.5. Bilim Medeniyeti

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri: 17. Hafta, 25 Nisan – 1 Mayıs 2022

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.ANA SAYFA / TARİH-9 / 9.5. İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU / 9.5.1. İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya / 9.5.2. İslamiyet Yayılıyor / 9.5.3. Emeviler / 9.5.4. Abbasi Devleti ve Türkler / 9.5.5. Bilim Medeniyeti
TARİH-9 / TARİH-10 / TARİH-11 / T.C. İNKILAP TARİHİ-12
TÜRK KÜLTÜR MEDENİYET TARİHİ / ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ

Konu / Kazanımla ilgili görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı yazınız

Başa dön tuşu