9.6. Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslamDevletleriTARİH-9

9.6.3. İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI

9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.
Dönemin yazılı eserleri “Kutadgu Bilig”, “Divânü Lûgati’t-Türk”, “Atabetü’l-Hakayık” ve “Divân-ı Hikmet”e kısaca değinilir.

9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.

Dönemin yazılı eserlerinde (Kutadgu Bilig, Divânü Lûgati’t-Türk, Atabetü’l-Hakayık ve Divân-ı Hikmet) İslamiyet’in etkisine yönelik öne çıkan özelliklere değinilir.

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri: 19. Hafta, 6-12 MAYIS 2024

DERS/KAZANIM KONUSU (İÇERİK)

9.6.3. İSLAMİYET’İN TÜRK DEVLET VE TOPLUM YAPISINA ETKİSİ

  • Karahanlı Devleti (840-1212)
  • Gazneli Devleti (963-1187)
  • Türk İslam Dünyasında İlk Edebî Eserler
  • Kutadgu Bilig (Mutluluk veren bilgi), Divânü Lûgati’t-Türk, Atabetü’l-Hakayık (Gerçeklerin Eşiği), Divân-ı Hikmet

KAVRAMLAR, KİŞİLER, OLAYLAR

Karahanlılar, Gazneliler, Satuk Buğra Han, Gazneli Mahmut, Tuğra, Çetr, Növbet, Örfi hukuk, Şeri hukuk, Dandanakan, Hassa ordusu, Kut inancı, Divan, Kutadgu Bilig, Divânü Lûgati’t-Türk, Atabetü’l-Hakayık, Divân-ı Hikmet, Kaşgarlı Mahmut, Ahmet Yesevi, Yusuf Has Hacip, Edip Ahmet Yükneki,

KONU/KAZANIM SUNUM/SLAYTI

9.6.3. İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi Sunum/ Slayt

KONU / KAZANIM MATERYALLERİ

9.6.3. İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi Sunum/ Slayt

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet
ANA SAYFA / TARİH-9 / 9.6. TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ  ve İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ / 9.6.1. Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler / 9.6.2. Türklerin İslamiyet’i Kabulü / 9.6.3. İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi / 9.6.4. Oğuzların İslamiyet’i Kabulü / 9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı / 9.6. Ünite Ölçme – Değerlendirme Etkinlikleri
Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content