9.6. TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ ve İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

  • Bu Ünitede
  • Türklerin İslamiyet’i kabulü ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri
  • Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri
  • Karahanlı ve Gazneli devletlerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimleri
  • Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi ve sosyal gelişmeleri
  • Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetimini ve toplum yapısını öğreneceğiz

BİRLİKTE Düşünüyor, Tasarlıyor, Üretiyor ve Paylaşıyoruz.

9.6.1. TÜRK-İSLAM TARİHİNDEKİ SİYASİ GELİŞMELER
9.6.2. TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ
9.6.3. İSLAMİYET’İN TÜRK DEVLET VE TOPLUM YAPISINA ETKİSİ
9.6.4. OĞUZLARIN İSLAMİYET’İ KABULÜ
9.6.5. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NDE YÖNETİM VE TOPLUM YAPISI

Ders İmecesi ile ortaya konan planlar, materyaller öğretmenleri luzumsuz tekrarlardan kurtarmak ve israfı önlemek için olup, olduğu gibi birebir uygulanacak bir kalıp değildir. Ders işlenirken, öğretmenin bilgisi, yeteneği, dersin işleneceği sınıfın düzeyi, hazır bulunuşluluğu, fiziki ortamlar, değişen şartlar vb. faktörler göz önüne alınır.

9.6. TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ  ve İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

Ünite Kazanım Sayısı 5,
Süre 10 Ders Saati, Oran % 16,7
Ünite Uygulama Tarihleri, 19-23. Haftalar, 6 Hafta, (9 Mayıs- 12 Haziran 2022)

ÜNİTE KAVRAMLARI

• Gök Tengri • Oğuz • Kutadgu Bilig • Divânü Lûgati’t-Türk • Atabey • Türkmen • Divân-ı Saltanat • Emir-i Dad • Siyasetname • Melik

OGM Materyal Kavram Eşleştirme Etkinliği

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

  1. Türklerin İslâmiyet’i kabul etmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?
  2. Geçmişten günümüze Türklerin İslam dünyasına katkıları nelerdir?
  3. Anadolu’nun Türk yurdu olmasında Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin etkileri nelerdir?


9.6.1. TÜRK-İSLAM TARİHİNDEKİ SİYASİ GELİŞMELER

9.6.1. Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati)
Uygulama Tarihleri: 19. Hafta, 9-15 Mayıs 2022

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


9.6.2. TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ

9.6.2. Türklerin İslamiyet’i Kabulü

Planlanan Ders Süresi: 40 Dakika (Bir ders saati)
Uygulama Tarihleri: 19. Hafta, 9-15 Mayıs 2022

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


9.6.3. İSLAMİYET’İN TÜRK DEVLET VE TOPLUM YAPISINA ETKİSİ

9.6.3. İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri: 20. Hafta, 16-22 Mayıs 2022

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


9.6.4. OĞUZLARIN İSLAMİYET’İ KABULÜ

9.6.4. Oğuzların İslamiyet’i Kabulü

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri: 21. Hafta, 23-29 Mayıs 2022

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.


9.6.5. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NDE YÖNETİM VE TOPLUM YAPISI

9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı

Planlanan Ders Süresi: 40+40=80 Dakika (İki ders saati)
Uygulama Tarihleri: 22. Hafta, 30 Mayıs – 5 Haziran 2022

Birlikte düşünecek, tasarlayacak, üretecek ve paylaşmaya devam edeceğiz.

Made with Padlet

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ

Değerli Meslektaşım, bu hafta yapacaklarımıza ders ders yukarıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Çok eksiği var biliyoruz., Daha iyisi için, sizin de desteğinize ihtiyacımız var, Birlikte bir şeyler yapabiliriz. DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRME FORMU nu doldurarak görüş, önerilerinizi belirtebilir, belge ve doküman gönderebilirsiniz

ANA SAYFA / TARİH-9 / 9.6. TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ  ve İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ / 9.6.1. Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler / 9.6.2. Türklerin İslamiyet’i Kabulü / 9.6.3. İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi / 9.6.4. Oğuzların İslamiyet’i Kabulü / 9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı
TARİH-9 / TARİH-10 / TARİH-11 / T.C. İNKILAP TARİHİ-12
TÜRK KÜLTÜR MEDENİYET TARİHİ / ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın