5-Eğitimde Kapsayıcılık

 • 5.20. Kapsayıcı Eğitimin Kalitesi

  Kapsayıcı Eğitimin Kalitesi Eğitimde kalitenin tanımı farklı gruplara göre farklı biçimde şekillenmekte; çocuklar, aileler, hizmet verenler farklı değerler ve ihtiyaçları temelinde kaliteyi farklı biçimde tanımlayabilmektedir

  Devamını Oku »
 • 5.19. Kapsayıcı Eğitim Ortamlarında Öğretmen

  Kapsayıcı Eğitim Ortamlarında Öğretmen Öğretmenlerin değişen toplum ve eğitim şartlarına uyum sağlayabilmesi ancak sürekli mesleki gelişimlerini gerçekleştirmekle mümkün olabilir. Bu bağlamda alanyazında öğretmenlerin yansıtıcı düş̧ünme merkezli bir anlayış geliştirmesinin önemli…

  Devamını Oku »
 • 5.18. Kapsayıcı Eğitim ve Öğretmen Yeterlikleri

  Kapsayıcı Eğitim ve Öğretmen Yeterlikleri Tarihsel süreçteki kuramsal ve uygulamalardaki dönüşüm sonrası günümüzde araştırmacılar artık kapsayıcı eğitimin yaygınlaştırılması, paydaşların desteklenmesi, iyi uygulama örneklerinin ortaya konulması, kapsayıcı eğitimin önündeki engellerin aşılması…

  Devamını Oku »
 • 5.17. Kapsayıcı Eğitim ve Dezavantajlı Gruplar

  Kapsayıcı Eğitim ve Dezavantajlı Gruplar apsayıcı eğitim söz konusu olduğunda dikkatte alınması gereken bazı kavramlar vardır. Bu kavramları kendi çerçevesi içerisinde örnekler ile görünür hâle getirilmesi ve eğitsel alanda yansımalarının…

  Devamını Oku »
 • 5.16. Ülkemizde Kapsayıcı Eğitimin Görünümü

  Ülkemizde Kapsayıcı Eğitimin Görünümü Sizce, Türkiye özelinde bakıldığında hangi öğrenciler dezavantajlı gruplar arasında yer alır? Sınıfınızda/okulunuzda bu dezavantajların yoğun olarak hissedildiği öğrenci grubunuz hangileri?

  Devamını Oku »
 • 5.15. Aile ve Toplum Katılımına Yönelik Pratik Öneriler

  Aile ve Toplum Katılımına Yönelik Pratik Öneriler Aileler, çocuklarının ilk eğitimcileridir ve okul yıllarında ve daha sonraki zamanlarda çocuklarının öğrenmelerini ve gelişimlerini etkilemeye devam ederler. Okulların ailenin eğitimdeki birincil rolünü…

  Devamını Oku »
 • 5.14. Kapsayıcı Eğitim ve Paydaşlar-II

  Paydaş Olarak Okul Yöneticileri Okul yöneticileri, kapsayıcı bir öğrenme ortamının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde eğitimin tüm paydaşlarına liderlik edecek pedagojik, yasal ve kültürel bilgi ve becerilere sahip olmalıdır. Okul yöneticilerinin kurumlarındaki…

  Devamını Oku »
 • 5.13. Kapsayıcı Eğitim ve Paydaşlar

  Kapsayıcı Eğitim ve Paydaşlar Eğitimin etkili, verimli ve kapsayıcı bir işlevinin olabilmesi için eğitimin paydaşları olan öğretmenlerin, ailelerin, yöneticilerin ve sivil toplum kuruluşlarının birbirleriyle iş birliği içinde olması gerekmektedir.

  Devamını Oku »
 • 5.11. Kapsayıcı Eğitim Ortamlarında Öğrenme Ürünlerine İlişkin Düzenlemeler

  Kapsayıcı Eğitim Ortamlarında Öğrenme Ürünlerine İlişkin Düzenlemeler

  Devamını Oku »
 • 5.12. Kapsayıcı Değerlendirme

  Kapsayıcı Değerlendirme Kapsayıcı değerlendirme, çeşitli öğrenme ve gelişim özelliklerine sahip öğrencilerin ders öğrenme hedeflerini karşılama konusundaki ilerlemelerini öğretmenlerinin anlamalarını sağlayan faaliyetleri içerir.44Kapsayıcı sınıf ortamlarında çeşitli gereksinimleri olan öğrencilere yönelik yapılabilecek…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu