Category Archives: MESLEKİ GELİŞİM

COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAn EĞİTİME İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın genel amacı, Türkiye’de 2020 yılında yaşanan COVID-19 kaynaklı pandemi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim sürecine ilişkin çeşitli paydaşların (İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul yöneticileri, öğretmenler, okul psikolojik danışmanları, öğretim üyeleri, öğrenciler, veliler) sorunlara ve çözüm önerilerine yönelik görüşlerini incelemektir.
Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
Paydaşların COVID-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitim sürecinin yüz yüze yapılan eğitime göre avantajlı ve dezavantajlı noktalarına ilişkin görüşleri nelerdir?
Paydaşların COVID-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitim sürecinde yaşanan zorluklara ve eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik çözüm önerileri nelerdir?

Devamını oku

Öğrenmeyi Etkileyen, Sekteye Uğratan Etkenler ve Bunları Önlemeye Yönelik Öğretmen Yaklaşımları

Öğretmenler kendisiyle, öğrenciyle, çevreyle ilgili her türlü şarta ve zorluklara rağmen kendisine tahsis edilen zamanda dersini vermek zorundadır. Bu mecburiyetten dolayı çoğu zaman öğretmen öğrenmenin engellerini ortadan kaldırma konusunu göz ardı edip öğrencinin öğrenip öğrenmediğini ikinci planda tutarak, vermekle yükümlü olduğu konuları vermeye odaklanmaktadır. Bu da zaman zaman öğretmeni kazanımları vermede başarısız kılmakta, etkili bir öğretim sürecinden geçirmediği için öğrencilerin de kendilerini başarısız hissetmelerine yol açmaktadır.

Devamını oku

UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMA PLANI (31-Ağustos-18 Eylül 2020)

1. HAFTA (31 Ağustos -4 Eylül 2020) ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMA PLANI (31 Ağustos -18 Eylül 2020) GÜNDEM AÇIKLAMALAR Sorumluluk Sınavları Salgın hastalık sebebiyle başta fiziki mesafe, maske ve hijyen kuralları olmak üzere gerekli önlemler alınarak oluşturulan sınav salonlarında sorumluluk sınavları uygulanmaya başlanacak ve okul yönetimlerince yapılan planlama dahilinde en geç 11 Eylül 2020 tarihine kadar sınavlara devam

Devamını oku