Category Archives: Sınıf Yönetimi

Öğrenmeyi Etkileyen, Sekteye Uğratan Etkenler ve Bunları Önlemeye Yönelik Öğretmen Yaklaşımları

Öğretmenler kendisiyle, öğrenciyle, çevreyle ilgili her türlü şarta ve zorluklara rağmen kendisine tahsis edilen zamanda dersini vermek zorundadır. Bu mecburiyetten dolayı çoğu zaman öğretmen öğrenmenin engellerini ortadan kaldırma konusunu göz ardı edip öğrencinin öğrenip öğrenmediğini ikinci planda tutarak, vermekle yükümlü olduğu konuları vermeye odaklanmaktadır. Bu da zaman zaman öğretmeni kazanımları vermede başarısız kılmakta, etkili bir öğretim sürecinden geçirmediği için öğrencilerin de kendilerini başarısız hissetmelerine yol açmaktadır.

Devamını oku