TARİH ZÜMRESİ

Tarih Öğretmenlerinin çalışmaları için

2.7. Karşılıklı Sorumluluklar ve Demokrasi

2.7. Hak ve özgürlüklerin kullanılması bağlamında; devletin vatandaşa, vatandaşın devlete ve diğer insanlara karşı görev ve sorumluluklarını demokrasinin hayata geçirilmesi açısından değerlendirir. [!] Kişilerden, kültürden ve yasalardan kaynaklanan katılımcılığın önündeki…

Devamını Oku »

2.6. Benim Özgürlüğüm, Başkasının Özgürlüğü

2.6. Hak ve özgürlüklerini kullanmak için kendini sorumlu hisseder. [!] Kişinin kendi hak ve özgürlüklerini kullanırken başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal etmemesi gerektiği üzerinde önemle durulur.

Devamını Oku »

2.5. Toplumsal Yaşam İçerisinde İnsan Hak ve Özgürlükleri

2.5. İnsan hak ve özgürlüklerini toplumsal yaşamla ilişkilendirir.

Devamını Oku »

2.4. İnsan Hak ve Özgürlükleri ile İlgili Güncel Olaylar

2.4. İnsan hak ve özgürlükleri ile ilgili güncel olayları takip eder. [!] Bilinçli bir medya okuryazarı olarak insan hak ve özgürlükleri ile ilgili ulusal veya uluslararası olumlu /olumsuz güncel olaylar…

Devamını Oku »

2.3. Evrensel İnsan Hakları ve Toplumsal Yaşam

2.3. Evrensel insan hakları ilkeleri açısından ülkemizde ve dünyada yaşanan önemli gelişmeleri belgelere dayalı olarak yorumlar. [!] İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Kadınlara Karşı Her Türlü…

Devamını Oku »

2.2. İnsan Hakları ve Etik

2.2. İnsan haklarının etik temellerini açıklar.

Devamını Oku »

2.1. Ben Bir İnsanım

2.1. İnsan hak ve özgürlüklerinin anlamını ve özelliklerini kavrar. [!] İnsan hak ve özgürlüklerinin; dil, din, etnik köken, cinsiyet, sosyo ekonomik ve kültürel farklılıklar gözetilmeksizin herkes için geçerli ve eşit…

Devamını Oku »

1.4. Demokrasi ve Cumhuriyet

1.4. Demokrasinin farklı uygulanış biçimlerini karşılaştırarak Türkiye’deki demokratik sistemin işleyişini, demokrasinin özellikleri açısından değerlendirir. [!] “Demokrasi” ve “cumhuriyet” kavramları arasındaki farklılığa dikkat çekilir. [!] Demokrasinin “doğrudan demokrasi”, “yarı doğrudan demokrasi”…

Devamını Oku »

1.3. Demokratik Vatandaşlık

1.3. Demokratik vatandaşlık bilincine sahip olmanın demokratik sürecin işleyişine katkısını kavrar. [!] Demokratik vatandaşın; hak ve özgürlüklerini bilme, görev ve sorumluluklarının gereğini yapma, aktif olma, özgür ve bağımsız davranabilme vb.…

Devamını Oku »

1.2. Demokrasi Kültürü ve Demokratik Sistem

KAZANIM ve AÇIKLAMALARI 1.2. Demokrasi kültürünün demokratik sistemin işleyişindeki rolünü  değerlendirir. [!] Eşitlik, özgürlük, adalet, hoşgörü, farklılıklara saygı gibi demokrasinin  temel değerleri üzerinde durulur.  [!] Aile, okul ve toplumsal çevrede…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu