12.3. Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12.3. Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ünitesi

 • 12.3.8. İnkılapların Temel Esasları

  12.3.8. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. Millî tarih bilinci, vatan ve millet sevgisi, millî dil, bağımsızlık ve özgürlük, egemenliğin millete ait olması,…

  Devamını Oku »
 • 12.3.7. Sağlık Alanında Çalışmalar

  12.3.7. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları kavrar.

  Devamını Oku »
 • 12.3.6. Ekonomi Alanında Gelişmeler

  12.3.6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. a) İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından ele alınır. b) Tarım, sanayi, ticaret ve denizcilik alanlarında yapılan…

  Devamını Oku »
 • 12.3.5. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

  12.3.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. a) Kılık ve kıyafette yapılan düzenlemeler, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması ile Soyadı Kanunu…

  Devamını Oku »
 • 12.3.4. Eğitim, Kültür Alanında Gelişmeler

  12.3.4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. a) Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf İnkılabı, Millet Mektepleri, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu ele alınır. b) 1933 Üniversite…

  Devamını Oku »
 • 12.3.3. Hukuk Alanında Gelişmeler

  12.3.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. a) Hukuki düzenlemelerin neden yapıldığı kısaca açıklanır ve bu alanda uygulama birliğinin önemi vurgulanır. b) Türk Medeni Kanunu’nun,…

  Devamını Oku »
 • 12.3.2. Siyasi Alanda İnkılaplar

  12.3.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. a) Saltanatın kaldırılması, Ankara’nın başkent oluşu, Cumhuriyet’in ilan edilmesi, Halifeliğin kaldırılması, Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması, Erkân-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılması, 1924 Anayasası’nın kabulü…

  Devamını Oku »
 • 12.3.1. Atatürk İlkeleri

  12.3.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılık ilkeleri açıklanır.

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu