TARİH-10

 • 10.7.5. Osmanlı’da Vakıf Müessesesi

  10.7.5. Osmanlı Devleti’nde vakıfların sosyal hayattaki yerini ve önemini kavrar. a) Vakıfların sosyal hayatta üstlendiği rollere (imar faaliyetleri, dinî ve sosyo-ekonomik hizmetler) değinilir. b) Sosyal hayatta vakıfların faaliyet alanlarının çeşitliliği…

  Devamını Oku »
 • 10.7.4. Lonca Teşkilatı

  10.7.4. Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. a) Üretimde ziraat ve el emeğini esas alan Osmanlı ekonomik sisteminde Lonca Teşkilatının ve narh uygulamasının rolüne kısaca…

  Devamını Oku »
 • 10.7.3. Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi

  10.7.3. Osmanlı ekonomik sistemi içerisinde tarımsal üretimin önemini fark eder. Osmanlı Devleti’nde devletin toprak üzerindeki mülkiyeti ve çifthane sisteminin, zirai üretimin sürdürülmesindeki rolüne değinilir.

  Devamını Oku »
 • 10.7.2. Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi

  10.7.2. Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerleşim yerlerinin İslam kültürünün etkisiyle geçirdiği dönüşümü analiz eder. a) Fethedilen bölgelerdeki gayrimüslimlerin yaşadıkları toplumsal değişimler üzerinde durulur. b) Osmanlı şehir ve mahallelerindeki çok kültürlü sosyal…

  Devamını Oku »
 • 10.7.1. Toplumun Harcı, Millet Sistemi

  10.7.1. Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. a) İslam ve Osmanlı düşünce geleneklerinde ümmet ve millet kavramlarına yüklenen anlamlara değinilir. b) Farklı dinî ve kültürel kimliklere sahip toplum kesimlerini…

  Devamını Oku »
 • 10.6.2. Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Alî Osman

  10.6.2. Osmanlı Devleti’nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. a) “Devletin toprakları padişahındır.” anlayışı, Fatih Kanunnâmesi ile devletin bekası için padişaha kendi öz kardeşlerini bile öldürme izninin verilmesi, padişahın…

  Devamını Oku »
 • 10.6.1. Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı

  10.6.1. Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder. a) Padişahın ikametgâhı olan sarayın aynı zamanda devlet idaresinin ve devlet adamı yetiştirilmesinin…

  Devamını Oku »
 • 10.5.7. Karaların ve Denizlerin Hakimi

  10.5.7. Osmanlı Devleti’nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. a) Osmanlı Devleti’nin öncelikli olarak bir kıta (kara) gücü olduğu vurgulanır ve dönemin diğer büyük kıta güçlerine kısaca değinilir.…

  Devamını Oku »
 • 10.5.6. Osmanlı’nın Gücü ve Stratejik Rakipleri

  10.5.6. Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. a) Osmanlı Devleti’nin XV ve XVI. yüzyıllardaki stratejik rakiplerine [Venedik, Ceneviz, Portekiz, İspanya, Avusturya (Habsburg İmparatorluğu),…

  Devamını Oku »
 • 10.5.5. Gücünün Zirvesinde Osmanlı

  10.5.5. Kanuni Dönemi’nden itibaren Osmanlı Devleti’nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar. a) I. Süleyman’ın “Kanuni” olarak anılmasının gerekçeleri üzerinde durulur. b) Osmanlı-Habsburg mücadelesi Doğu Avrupa’da hâkimiyet…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu