TARİH ZÜMRESİ

 • 11.6.2. Modern Hayatttaki Sosyal Değişim

  11.6.2. Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder. a) Tüketim kalıplarının tek tipleştirilmesi ile büyük nüfuslu şehir ve metropollerin kurulmasının olumlu…

  Devamını Oku »
 • 12.8.2. 1990 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler

  12.8.2.1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder. a) SSCB’nin dağılması ile bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetlerine (Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan) yönelik kurulan…

  Devamını Oku »
 • 10.7.5. Osmanlı’da Vakıf Müessesesi

  10.7.5. Osmanlı Devleti’nde vakıfların sosyal hayattaki yerini ve önemini kavrar. a) Vakıfların sosyal hayatta üstlendiği rollere (imar faaliyetleri, dinî ve sosyo-ekonomik hizmetler) değinilir. b) Sosyal hayatta vakıfların faaliyet alanlarının çeşitliliği…

  Devamını Oku »
 • 10.7.4. Lonca Teşkilatı

  10.7.4. Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. a) Üretimde ziraat ve el emeğini esas alan Osmanlı ekonomik sisteminde Lonca Teşkilatının ve narh uygulamasının rolüne kısaca…

  Devamını Oku »
 • 9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı

  9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. a) Büyük Selçuklu Devleti’nin güç ve yönetim yapısı; gücün meşruiyet kaynağı, gücün maddi kaynakları, güç paylaşımı ve yönetim organizasyonu temaları çerçevesinde…

  Devamını Oku »
 • 11.6.1. Ulus Devlete Giden Süreçte Nüfus

  11.6.1. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını açıklar. a) İmparatorlukların ulus-devletlere dönüşme süreçlerinin beraberlerinde demografik hareketleri getirmesine değinilir. b) Osmanlı Devleti’nin savaşlar ve…

  Devamını Oku »
 • 12.8.1. 1990 Sonrası Türkiye’deki Gelişmeler

  12.8.1. 1990 sonrasında Türkiye’de meydana gelen ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeleri kavrar. a) Türkiye’de ortaya çıkan ekonomik krizler (5 Nisan 1994 ve 2001 Krizi, 2008 Krizi) ve bu krizlerin…

  Devamını Oku »
 • 10.7.3. Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi

  10.7.3. Osmanlı ekonomik sistemi içerisinde tarımsal üretimin önemini fark eder. Osmanlı Devleti’nde devletin toprak üzerindeki mülkiyeti ve çifthane sisteminin, zirai üretimin sürdürülmesindeki rolüne değinilir.

  Devamını Oku »
 • 9.6.4. Oğuzların İslamiyet’i Kabulü

  9.6.4. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. a) Oğuz Türklerinin İslamiyet’i kabul etmelerinin Türk ve İslam tarihinde meydana getirdiği siyasi, sosyal ve kültürel…

  Devamını Oku »
 • 11.5.3. Ekonomiyi Düzeltme Çabaları

  11.5.3. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir. a) Kapitalist dünya ekonomisinin etkilerinin yanında plansız ve kontrolsüz kamu harcamaları ve…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu