9.5. İslam Medeniyetinin Doğuşu

Tarih 9.5. İslam Medeniyetinin Doğuşu ünitesi

 • 9.5.5. Bilim Medeniyeti

  9.5.5. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. a) İslam medeniyetinin ilim ve eğitim kurumları (Beytü’l-hikme, medreseler, camiler ve kütüphaneler) kısaca tanıtılır. b) İslam medeniyetinde…

  Devamını Oku »
 • 9.5.4. Abbasi Devleti ve Türkler

  9.5.4. Türklerin Abbasi Devleti’ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri kavrar. a) Abbasiler Dönemi’ndeki başlıca siyasi ve sosyal gelişmelere kısaca değinilir. b) Halife Me’mun ve Mu’tasım Dönemlerinde Türk asker ve…

  Devamını Oku »
 • 9.5.3. Emeviler

  9.5.3. Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. a) Emeviler Dönemi’nde hilafetin saltanata dönüştüğü ve Arap olmayan unsurların (mevali) zaman zaman devlet idaresi ve sosyal yaşamda…

  Devamını Oku »
 • 9.5.2. İslamiyet Yayılıyor

  9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar. a) Hz. Muhammed Dönemi’nde Müslümanların kendilerini korumak ve İslam’ı yaymak üzere gerçekleştirdikleri…

  Devamını Oku »
 • 9.5.1. İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya

  9.5.1. İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar. a) İslamiyet’in ortaya çıktığı ve yayıldığı dönemlerdeki başlıca siyasi ve sosyal gelişmeler tarih şeridi ve haritalar üzerinde…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu