EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

“Öğrenci gelişim verileri üzerinden yapılandırılacak bir eğitim sistemi bakanlığımızın asıl hedefidir ve bu hedefin temelinde ölçme değerlendirme uygulamaları yatmaktadır. Veriye dayalı bir eğitim süreci, okul iklimi, sınıf içi etkinlikler ve öğrenciyle ilgili diğer değişkenlerle yeterlilik seviyelerini ilişkilendiren modeller sayesinde sağlıklı bir şekilde ilerleyebilir. Bu anlamda ölçme değerlendirme uygulamaları hem okullar arası hem de okul içindeki performans farklarının kapatılması ve öğrenme eksikliklerine etkili müdahaleler yapılabilmesi için stratejik karar destek işlevi görerek alt yeterlikteki grupların üst yeterlik seviyelerine çekilmesi sürecini hızlandırmalıdır. Diğer taraftan merkeze, asıl hedefi koyabilmeli ve öğrenciye kendi yeterliklerine özgü deneyimler sunarak öğrenme sürecindeki farkındalığına ve gelişimine katkı sağlamalıdır.” Prof. Dr. Ziya Selçuk MEB

Kaynak: İstanbul İl MEM çıkardı: 6 ayda bir yayınlanacak dijital dergi

Made with Padlet