ÖĞRETMEN İMECESİ

4. GENEL AMAÇ ve HEDEFLER:

4. GENEL AMAÇ ve HEDEFLER:

4.1. Genel Amaçlar

Türk eğitim sistemine, alttan gelen, bilimsel, yalın yönetim felsefesi temelinde, dijital imkanları etkili bir şekilde kullanan, işbirliğine dayalı, süreç odaklı, sürekli yenilenen ve geliştirilen bir e-öğrenme – öğretme  ekosistemi oluşturarak katkı sağlamak.

4.2. Hedefler

 1. Kalite felsefesi ve yalın düşünce sistemini  eğitim ortamlarında uygulanabilir hale getirerek zaman ve emek israfına engel olmak, sürekli yenilenen ve gelişen bir sistem oluşturmak, 
 2. İnsani ve ahlaki temel değerler ışığında İnsan odaklı uygulamalar geliştirmek, yapılan her faaliyeti tanımlayıp,  süreçlerle yönetilir hale getirmek ve  Ölçme değerlendirme sistemleri ile sürekli geliştirmek,
 3. Eğitim ve eğitim teknolojileri alanında dünyada meydana gelen değişiklikleri takip etmek, sistemimize uyarlanmasını, geliştirilmesini ve uygulamasını sağlamak, eğitimde  dijital dönüşüm için bilgi iletişim teknolojilerini yoğun ve etkin bir şekilde kullanmak, (Eğitim 4.0)
 4. Öğretmen adaylarını mesleğe hazırlama ve yeni atanan öğretmenlerin staj çalışmaları ile meslekteki öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerini sürece yayılmış eğitim-öğretim uygulamalarının içinde, yaparak ve yaşayarak etkin hale getirmek,
 5. Ders imecesi (Ders Araştırması, Lesson Study) modelini ülkemiz eğitim sistemine uyarlamak, öğretmenlerin mesleğe hazırlanması ve hizmetiçi eğitimlerini, öğrenme-öğretme faaliyetlerini sürece yayarak saha çalışmasına döndürmek. 
 6. Öğretim programlarının eleştirel bir anlayışla ele alınmasını ve sürekli geliştirilerek etkin bir şekilde uygulamaya geçirilmesini sağlamak, 
 7. Konu kazanımların öğretim programları çerçevesinde sahada çalışan branş öğretmenleriyle ders imecesi metodu ile planlanması yapmak,  günlük ders/kazanım planlarının  sürekli geliştirilmesini güncel ve uygulanabilir olmasını sağlamak,
 8. İmece ile sürekli geliştirilen ders planları, bu planlarla uyumlu ders etkinlikleri ve uygun ders materyalleri oluşturarak öğretmene zaman kazandırmak, öğretim becerilerini sergilemek için fırsat oluşturmak,
 9. Zümre çalışmalarını etkin ve işler hale getirerek öğretmenler arasında dayanışma ve işbirliği zemininde işleyen bir yapı ve sistem ortaya koymak.
 10. Eğitimle ilgili resmi, özel, akademik, sivil kurum ve kuruluşlar arasında İlkeli ve karşılıklı faydaya dayalı kalıcı işbirliği imkanları oluşturmak, 
 11. Fatih projesi kapsamında oluşturulan Eğitim Bilişim Ağının (EBA) etkin kullanımını ve yaygınlaşmasını sağlamak,işleyişine kaliteli içerik ve materyal hazırlayarak destek vermek, 
 12. Bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarını Eğitim 4.0 için dijital dönüşüm aktörleri olarak yeniden tanımlamak,
 13. Gönüllülük içinde çalışılan ve eğitim 4.0 için sorumluluk almaktan kaçınmayan eğitimcilerle,  eğitim 2023 vizyon belgesinin felsefesine uygun, eğitim ve teknoloji alanında dünyadaki gelişmeleri takip eden, eğitim sistemimize uyarlayan, yeni tasarımlar yapan ve bunu sürekli geliştiren, öğretmenlere aktaran, herkes için destekleyici, yaparak, yaşayarak ve sorgulayarak sürekli geliştirilen, güvenli öğrenme, araştırma, geliştirme ve uygulama ortamları oluşturmak, (Eğitimde Yalın Düşünce Merkezi, Dijital Dönüşüm Merkezi, Mesleki Gelişim Merkezi vb.)
Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content