SOSYAL ETKİNLİKLERYALIN EĞİTİM

Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon

Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon

Hayat Boyu Öğrenme

MADDE 14-

(1) Öğrencilerin, ortaöğretim süresince öğretim programlarında yer alan kazanımları destekleyici nitelikte sanat, zanaat, spor, bilişim teknolojileri, yabancı dil, tasarım vb. alanlarda; ilgi, istidat, kabiliyetleri ile ihtiyaçları doğrultusunda seçecekleri uzaktan veya yüz yüze kurslar yoluyla bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek hayata hazırlanmaları amaçlanmaktadır.

(2) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından sunulan uzaktan veya yüz yüze eğitim modülleri hakkında tanıtım çalışmaları yapılır.

(3) Okul müdürü, Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon kapsamında değerlendirilen ve tanımlanan uzaktan veya yüz yüze eğitim modüllerine katılım sağlanması hususunda öğrencileri teşvik eder ve destek verir. Proje çalışmasına katılmaları sonrasında elde edilen belgeleri Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesini koordine eder.

(4) Öğrenciler, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından sunulan uzaktan veya yüz yüze kurslara gönüllü olarak katılabilir.

(5) Bu kurslara başvurular ilgili kurumların başvuru kanalları üzerinden gerçekleştirilir. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce sunulan güncel kurs listesine https://e-yaygin.meb.gov.tr/ ve https://www.hemba.gov.tr/, adreslerinden erişim sağlanabilir.

Sertifikasyon

MADDE 15-

(1) Öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon kapsamındaki eğitim modüllerine katılımları sonrası elde ettikleri belgeler, sınıf veya şube rehber öğretmenleri tarafından Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir.
(2) Müdür yardımcısı, öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon kapsamındaki eğitim modüllerine katılımları sonrası elde ettikleri belgelerin Sosyal Etkinlik Modülüne işlenip işlenmediğini kontrol ve takip eder.

(3) Öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon kapsamındaki eğitimlere katılım sağlayarak aldıkları belgelerin öğrenci gelişim dosyasında yer alması sağlanır. Bu alandaki iş ve işlemler ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülür.

ANA SAYFA / YALIN EĞİTİM / SOSYAL ETKİNLİKLER / SOSYAL SORUMLULUK / ÖĞRENCİ KULÜPLERİ / BAYRAM ve TÖRENLER / BELİRLİ GÜN ve HAFTALAR / Yarışmalar / Geziler / Yayınlar / Hayat Boyu Öğrenme, Sertifikasyon / Sosyal Etkinlikler Evrak ve Dokümanlar

Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content