ÖĞRETMEN İMECESİ

3. HEDEF KİTLE ve HEDEF KİTLEYE ULAŞMA YÖNTEMİ

3. HEDEF KİTLE ve HEDEF KİTLEYE ULAŞMA YÖNTEMİ

3.1. Hedef Kitle

Projenin hedef grubu, eğitim-öğretim sistemimiz içinde yer alan bütün eğitim paydaşlarından oluşmaktadır. Dolayısıyla öğretmenler, öğrenciler, eğitim-öğretim çalışmaları yürüten özel kurumlar ve kamu kurumları, STK’lar, sendikalar, belediyeler bu çalışmanın nihai yararlanıcıları durumundadır.

Projede ortaöğretim kurumları branş öğretmenleri (zümreler) hedef kitle olarak seçilmiştir. Derslerini okutan öğretmenler, dersi alan öğrenciler, onların velileri projenin birinci derecede hedef kitlesini teşkil etmektedir.  Tarih dersleri için oluşturulan bu model ortaöğretim kurumlarındaki diğer bütün derslere uygulanabildiği gibi ilköğretim, ortaöğretim kurumlarına yaygınlaştırılabilir, diğer sorun alanlarında kullanılabilir. Bu durumda projenin hedef kitlesi genel olarak eğitim camiasını kapsamaktadır.

Ayrıca AYT ve TYT,  KPSS vb. sınavlara hazırlanan öğrenciler projenin dolaylı olarak hedef  faydalanici kitlesini oluşturmaktadır. Eğitim fakültesi akademisyen ve öğrencileri de bu projede aldıkları roller itibariyle proje faydalanıcıları arasında yer almaktadır. 

3.2. Hedef Kitleye Ulaşma Yolları

Açık kaynak kodlu bulut bilişim sistemlerinin projede kullanılması iletişim, etkileşim, paylaşım ve değerlendirme süreçlerinin her kes tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını sağlamaktadır. 

Projeye dahil olan öğretmenlerin projeyi sahiplenmesi projenin başarısı için oldukça belirleyicidir. Bu sebeple sahada çalışan öğretmenlerin katılımının sağlanmadığı bir projede, başarıdan söz etmek mümkün değildir. 

Bu proje fikrinin ortaya çıkışından tasarlanmasına, kâğıda dökülmesinden geliştirilmesine, projenin yürütülmesinden sonlandırılması ve değerlendirilmesine kadar olan süreçte paydaşların katılımı sağlanmıştır. Çünkü sorunu en iyi bilenler o sorunu yaşayanlar ile sahada hizmet veren kişi ve kurumlardır. 

Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content