ÖĞRETMEN İMECESİ

8. İZLEME ve DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

8. İZLEME ve DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

İzleme ve değerlendirme projenin amaç ve hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ve gerçekleştirmek istediğimiz dönüşüm ile ilgili olarak kesin kanıtlar ortaya koymamızı sağlar. 

Proje yürütme kurulu oluşumu ve yapısı itibarıyla projenin temel izleme değerlendirme vazifesini yerine getirir. Proje yürütme kurulunun yapısı proje paydaşlarının eşit katılımı ile oluşan ve proje süreci boyunca projenin ilerleyişini periyodik olarak kontrol eden, değerlendirmeler yapan ve bunu bütün paydaşları ile paylaşan bir yapıdır.

Proje içerisinde yer alan akademisyenler, proje süreçlerini, ürünlerini ve ölçme değerlendirme sonuçlarını dijital platformlardan takip ederek,  kendi belirledikleri bilimsel usul ve esaslar dahilinde alanları ile ilgili değerlendirmelerde ve önerilerde bulunur. Proje süreçleri ve çıktıları ile ilgili bilimsel çalışmalar ve değerlendirmeler yaparak projenin sağlıklı ilerlemesine katkı sunarlar.

Projenin çatısını oluşturan yalın yönetim ve üretim felsefesi tamamen açık, şeffaf, denetlenebilir, görüş, öneri ve gelişmeler ışığında sürekli yenilenen ve gelişen bir sitemdir. 

Yine proje herkes tarafından paylaşılan, açık bir sistem olarak dijital temeller üzerine kurulmuştur. Projenin her aşaması dijital değerlendirme formları ile geri dönüşlere, eleştiri ve önerilere açıktır. 

Proje kapsamında planlanan çalışmaların ne kadar iyi bir şekilde hayata geçirildiği ve bunların projenin amaç ve hedeflerine ne kadar hizmet ettiği bilinmediği sürece, projenin ne kadar başarılı olduğunu söylemek mümkün olamaz. Projenin bütün aşamalarında yer alan geri bildirim mekanizmaları, proje kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerin değerlendirmesi, sonuçların ölçülmesi, başarı ya da başarısızlık durumunun belirlenmesi, uygulamadan dersler çıkarılması, düzeltici tedbirlerin alınması ve hesap verebilirliğin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. 

Projenin düşünce ve planlama aşamasından itibaren bütün paydaşlar ile birlikte çalışılması, süreç içerisinde paydaşların görüş, öneri ve eleştirilerine açık , şeffaf bir yapı oluşturulması, ürün, süreç ve proje bazlı sürekli geliştirilen döngülerin oluşturulması, projenin izleme ve değerlendirme başarısında oldukça önemli katkılar sağlayacaktır.

Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content