1-Öğrenme Öğretme Süreçleri

UYGULAMA ZAMANI ve SÜRESİ

Başöğretmenlik için süre (25 Saat) %12

Uzman Öğretmenlik için süre (25 Saat) %15

EĞİTİM HEDEFLERİ

Bu modülü başarı ile tamamlayan her katılımcı;

 • Farklılaştırılmış öğretimin kuramsal temellerini açıklar.
 • Farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.
 • Farklılaştırılmış öğretimde değerlendirme tekniklerini kullanır.
 • Program geliştirme sürecini açıklar.
 • Program değerlendirmenin amacını açıklar.
 • Program değerlendirme sürecini açıklar.
 • Okul dışı öğrenme ortamlarını açıklar.
 • Etkili geri bildirimin unsurlarını sıralar.
 • Etkili geri bildirim sürecinde web 2.0 araçlarını kullanır.
 • Öğrenme kavramı ve öğrenme temel ilkelerini açıklar.
 • Eğitimde güncel yaklaşımlar ve öğretim ilkelerini açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.

DERS KAZANIM KONUSU / İÇERİK

1. ÖĞRENME ve ÖĞRETME SÜREÇLERİ

1.1. Farklılaştırılmış Öğretimin Kuramsal Temelleri

1.2. Farklılaştırılmış Öğretimde Kullanılan Yöntem ve Teknikler

1.3. Farklılaştırılmış Öğretimde İçerik ve Süreç Farklılaştırma

1.4. İçerik ve Süreç Farklılaştırmaya Dair Ders Tasarım Örneği

1.5. Farklılaştırılmış Öğretimde Sınıf İklimi

1.6. Eğitim Programının Tanımı

1.7. Eğitimde Program Türleri

1.8. Eğitimde Program Geliştirme Süreci

1.9. Eğitimde Program Değerlendirmenin Amacı ve İşlevi

1.10. Eğitimde Program Değerlendirme Süreci

1.11. Eğitimde Program Değerlendirme Türleri ve Yaklaşımları

1.12. Kavramlar ve Kavram Öğretimi

1.13. Kavram Öğretimi – II (Kavram Haritaları)

1.14. Akran Öğretimi

1.15. Okul Dışı Öğrenme

1.16. Okul Dışı Öğrenme Ortamları

1.17. Öğrenmenin Doğası

1.18. Etkili Geri Bildirim

1.19. Etkili Geri Bildirim Sürecinde WEB 2.0 Araçları

1.20. Öğrenme Kavramı ve Öğrenme Temel İlkeleri

1.21. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

1.22. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler – II

1.23. Öğretim Stratejileri

1.24. Eğitimde Güncel Yaklaşımlar

1.25. Eğitimde Güncel Yaklaşımlar ve Öğretim İlkeleri

1- ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ MATERYAL HAVUZU

AYSUN AYGÜN
MODÜL 1- ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ 1- UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI KONU ANLATIMI

Padlet ile yapıldı

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content