ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Öğrenci Kulüpleri ve Çalışma Esasları

MADDE 8 –

( 1) Eğitim kurumlarında, Öğrenci Kulüpleri Çizelgesindeki (EK-4) öğrenci kulüplerinden gerekli görülenlerle çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi özellikleri ve öğrencilerin istekleri de dikkate alınarak eğitim kurumunun türü, meslek alanlarının özellikleri, imkân ve şartları ölçüsünde öğretmenler kurulu kararıyla farklı öğrenci kulüpleri de kurulabilir.

(2) Öğrenci kulübüyle ilgili sosyal etkinliklerin planlanması ve yürütülmesi, danışman öğretmenin gözetim ve sorumluluğunda öğrencilerce gerçekleştirilir.

(3) Öğrenci kulüplerinin amaçları, çalışma esasları ve tanıtımına yönelik açıklamalar, eğitim kurumu yönetimi, sosyal etkinlikler kurulu, danışman öğretmenler ve sınıf/şube rehber öğretmenlerince yapılır.

(4) Her öğrencinin en az bir kulübe üye olması zorunludur.

(5) Öğrencinin seçtiği kulüp, yaptığı çalışmalar ve belgeleri, e-Okul sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir.

(6) Kulüp çalışmalarıyla ilgili giderler; okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca yapılan aynî ve nakdî bağış yoluyla karşılanabilir.

(7) Öğrencinin kulüp üyeliği, kulübe seçildiği öğretim yılıyla sınırlıdır

Toplum Hizmeti Çalışmaları ve Esasları

MADDE 9 –

(1) Öğrencilerin; kendilerine, ailelerine ve topluma karşı saygılı, çevreye ve toplumsal sorunlara duyarlı, sorun çözen, resmî ve özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışma becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri amacıyla gönüllü toplum hizmeti çalışmaları yürütülür.

(2) Toplum hizmeti çalışmaları, gönüllülük esasına bağlı olarak Sosyal Etkinlikler Kurulunda alınan kararlar uyarınca danışman öğretmenin gözetim ve sorumluluğunda planlanır. Bu çalışmalar öğrenci kulüpleri, gönüllü öğrenci grupları, öğretmenler, veli ve ilgili diğer (…) kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılır.

(3) Toplum hizmeti çalışmalarına katılan öğrenciler ve aldıkları belgeler e-Okul sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir.

(4) Toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili giderler, okul-aile birliği gelirleri ile yapılan diğer aynî ve nakdî bağışlar yoluyla karşılanabilir.

(5) Yapılacak toplum hizmeti çalışmaları, ilgili paydaşların görüşleri alınarak Sosyal Etkinlikler Kurulu tarafından belirlenir

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÇİZELGESİ    

(Değişik:RG-12/9/2019-30886)  EK-4

1Afet Hazırlık Kulübü 
2Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü
3Bilinçli  Tüketici Kulübü
4Bilişim ve İnternet Kulübü
5Çevre Koruma Kulübü
6Çocuk Hakları Kulübü
7Değerler Kulübü
8Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü
9Denizcilik Kulübü
10Enerji Verimliliği Kulübü
11Engellilerle Dayanışma Kulübü
12eTwinning Kulübü
13Felsefe veya Düşünce Eğitimi Kulübü
14Fotoğrafçılık Kulübü
15Geleneksel Sanatlar Kulübü
16Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü
17Girişimcilik Kulübü
18Görsel Sanatlar Kulübü
19Halk Oyunları Kulübü
20Havacılık Kulübü
21Hayvanları Sevme ve Koruma Kulübü
22Hoş Sadâ Musîki Kulübü
23Sağlık ve Güvenlik Kulübü
24İzcilik Kulübü
25Kızılay ve Kan Bağışı Kulübü
26Kişisel Verileri Koruma Kulübü
27Kooperatifçilik Kulübü
28Kültür ve Edebiyat Kulübü
29Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Okul Müzesi Kulübü
30Kütüphanecilik Kulübü
31Meslek Tanıtma Kulübü
32Mesleki Tatbikat Kulübü
33MUN (Model Birleşmiş Milletler) Kulübü
34Münazara Kulübü
35Müzik Kulübü 
36Örnek ve Öncü Şahsiyetler Tanıtım Kulübü
37Pulculuk Kulübü
38Sağlık, Temizlik ve Beslenme Kulübü
39Satranç Kulübü
40Şehir ve Medeniyet Kulübü
41Şiir ve Tefekkür Kulübü
42Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma,
Çocuk Esirgeme Kulübü
43Sosyal Medya Kulübü
44Spor Kulübü
45Tiyatro Kulübü
46Trafik Güvenliği ve İlkyardım Kulübü
47Yabancı Diller Kulübü
48Yayın ve İletişim Kulübü
49Yeşilay Kulübü
50Yeşili Koruma Kulübü
51Zekâ Oyunları Kulübü
52Medeniyet ve Düşünce Kulübü

Açıklama:

Okullarda bu çizelgede yer alan öğrenci kulüpleri dışında da kulüpler oluşturulabilir. Konuları birbirine yakın olanlar birleştirilerek yeni öğrenci kulüpleri kurulabilir.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÇİZELGESİ (Değişik:RG-12/9/2019-30886)  EK-4

ANA SAYFA / YALIN EĞİTİM / SOSYAL ETKİNLİKLER / SOSYAL SORUMLULUK / ÖĞRENCİ KULÜPLERİ / BAYRAM ve TÖRENLER / BELİRLİ GÜN ve HAFTALAR / Yarışmalar / Geziler / Yayınlar / Hayat Boyu Öğrenme, Sertifikasyon / Sosyal Etkinlikler Evrak ve Dokümanlar

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content