GENEL

Öğrenci Toplum Hizmeti Çalışmaları

Öğrenci Toplum Hizmeti Çalışmaları ve Esasları

Mevzuat

Toplum hizmeti: Öğrencilerin seviyelerine uygun olarak toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla afet ve acil durum, çevre, eğitim, spor, kültür ve turizm, sağlık ve sosyal hizmetler alanlarında gerçekleştirecekleri çalışmaları, kapsar.

Toplum hizmeti çalışmaları ve esasları

MADDE 9 –(1) Öğrencilerin; kendilerine, ailelerine ve topluma karşı saygılı, çevreye ve toplumsal sorunlara duyarlı,
sorun çözen, resmî ve özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışma becerileri gelişmiş bireyler olarak
yetişmeleri amacıyla gönüllü toplum hizmeti çalışmaları yürütülür.
(2) Toplum hizmeti çalışmaları, gönüllülük esasına bağlı olarak Sosyal Etkinlikler Kurulunda alınan kararlar uyarınca
danışman öğretmenin gözetim ve sorumluluğunda planlanır. Bu çalışmalar öğrenci kulüpleri, gönüllü öğrenci grupları,
öğretmenler, veli ve ilgili diğer (Mülga ibare:RG-1/9/2018-30522) (…) kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılır.
(3) Toplum hizmeti çalışmalarına katılan öğrenciler ve aldıkları belgeler e-Okul sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik
Modülüne işlenir.
(4) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili giderler, okul-aile birliği gelirleri ile yapılan diğer
aynî ve nakdî bağışlar yoluyla karşılanabilir.
(5) Yapılacak toplum hizmeti çalışmaları, ilgili paydaşların görüşleri alınarak Sosyal Etkinlikler Kurulu tarafından belirlenir.

ÖĞRENCİ TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI HAVUZU / ARŞİVİ

KONU/KAZANIM PANOSU

Öğrenci Toplum Hizmeti Çalışmaları ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi dijital pano üzerinde yapabilir, belge doküman ekleyebilir, belge dokümanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

Padlet ile yapıldı
Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content