EĞİTİMDE YALIN UYGULAMALARÖĞRETMEN İMECESİ

Öğretmen İmecesi Proje Yürütme Kurulu

Öğretmen İmecesi Proje Yürütme Kurulu

İnsanı merkeze alan, sürekli olarak daha az kaynak ile daha çok değer yaratma yaklaşımına dayanan yalın yönetim bu projenin kapsayıcı felsefesi olarak ele alınmıştır. Projenin genel amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasının asıl kaynağı yalın felsefesini anlamaktan ve uygulaya koymaktan geçmektedir.  Proje, dört temel esas üzerine oturtulmuştur. Bunlar: 

1- “Eğitimde Kalite ve Yalın Uygulamalar”, 

2- “Eğitimde Dijital Dönüşüm”, 

3- “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi” ile 

4- Her alan için ayrı ayrı oluşturulan “Zümre Çalışmaları”dır.  

Projenin faaliyetlerini yürütmek, koordinasyonu sağlamak ve süreçlerini denetlemek üzere  “Proje Yürütme Kurulu” oluşturulur. Proje Yürütme Kurulu,  Proje koordinatörü, proje uzmanları, proje ortaklarının ve iştirakçilerinin temsilcileri, ile projenin dört temel ayağını temsil eden “Eğitimde Kalite ve Yalın Uygulamalar Kurulu”,   “Eğitimde Dijital Dönüşüm Yürütme Kurulu” Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Yürütme Kurulu” ve “Alan Zümre Kurulları” temsilcilerinden oluşur. 

Proje Yürütme Kurulu, yalın düşünce sistemi ile dijital zeminlerde faaliyetlerini yürütür. Başkanı proje koordinatörüdür. Proje ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına, proje genel amaçlarına ve hedeflerine uygun kararlar alır. Kurul tarafından uygun görülen periyotlarda bir araya gelir, dijital platformlarda sürekli iletişim ve paylaşım halinde olur.

Proje ile ilgili normlar ve İş akışları yalın yönetim felsefesi ile oluşturulur, standart hale getirilir. Görev ve sorumluluklar belirlenir, roller ve beklentiler ortaya konur, görevlendirmeler yapılır, izin ve onaylar alınır, ilgililere tebliğ edilir, takibi yapılır. 

Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content