Ortak Türk TarihiOTT.1. Dünya Tarihi Çerçevesinde Türk DünyasıTARİH ZÜMRESİ

OTT.1.1. Türk Halklarının Dünya Tarihindeki Yeri

TÜRK HALKLARININ DÜNYA TARİHİNDEKİ YERİ
Günümüzde Türk halkları irili ufaklı otuzdan fazla topluluktan oluşmaktadır. Türkler, Asya ve Avrupa kıtaları halklarının belirgin bir kısmını oluşturmakla birlikte bu iki kıtanın birleştiği ve Avrasya olarak adlandırılan geniş bölgede yaşamaktadırlar. Binlerce yıldan beri adı geçen bölgede ve ona komşu ülkelerde faal bir hayat sürdürdükleri bilinen Türkler tarihin her döneminde onlarca büyük devlet kurmuşlardır. Bu devletler kendi egemenlikleri altında çeşitli yabancı dillerde konuşan halkları barındırmıştır.


Şunu ayrıca kaydetmek lazımdır ki Türklere özgü at kültürü, insanoğlunun uzun mesafelere yayılmasını sağlamıştır. Böylece Türkler geniş bir alanda yaşamaya başlamıştır. Konargöçer at yetiştiriciliğinin
yanı sıra kent tipindeki yerleşim yerleri inşa edilmeye başlanmıştır. Bunun sayesinde İpek Yolu üzerindeki ticari ilişkiler de gelişmiştir. Türk toplumu tek bir atadan gelen birçok kabileden oluşmaktadır.
Konargöçer halklar ve komşu yerleşimciler arasında güçlü devletler kurabilen ittifak oluşturma eğilimi vardı. Ataların aynı dili konuştuğu kabile ittifaklarının birbirinden uzakta yaşaması nedeniyle lehçe
farklılıkları ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte dilin gramer temelinin yapısı iyice korunmuştur.

Türk toplulukları, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında kültür taşıyıcılığını yapan toplum olarak bilinir. Tarihte Türk devletleri Çin ve Hindistan’dan Doğu Avrupa’ya, Uzak Doğu’dan Yakın Doğu’ya kadar kendi mallarını taşıyan tüccar kafileler için güven sağlayıcı olmuştur. Çeşitli Türk halklarının Avrasya’nın doğusu ve batısı arasında devamlı yeni göç hareketlerinde bulundukları bilinir. Onlar yeni geldikleri ülkelerde yeni bir devlet kurarken kendileriyle beraber kültür taşıyıcılığı da yapmışlardır.

Türk toplulukları; tarihin ilk dönemlerinden beri Moğol, Çin, Tibet, Hint, İran, çeşitli Kafkasya toplululukları, Slav, Yunan, Germen, Fin-Ugor ve eski Sibirya kavimleriyle komşu olarak yaşamış ve onlarla kültürel etkileşimlerde bulunmuşlardır.

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet
Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content