ORTAK TÜRK TARİHİOTT.2. Hun İmparatorlukları ve Sonraki Türk DevletleriTARİH ZÜMRESİ

OTT.2.7. Avrupa Hun İmparatorluğu

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU

Avrupa Hun İmparatorluğu IV-V. yüzyıllarda hüküm sürmüştür. Bilinen ilk hükümdarı Balamir olan Avrupa Hun Devleti’nin toprakları Kuzey Kafkasya, Karadeniz’in kuzeyi ve Doğu Avrupa’yı içine almıştır. Roma İmparatorluğu’na karşı pek çok savaş sürdüren Hun askerleri Balkanlar’ı geçerek Fransa’ya kadar ulaşmışlardır.

Hunların Orta Asya’dan yola çıkarak Doğu Avrupa’ya gelmeleri esnasında, IV. yüzyılın ikinci yarısında, Kuzey Kafkasya Alanların hâkimiyeti altında, Karadeniz’in kuzeyindeki düzlükler ise bir Germen kavmi olan Gotların işgali altında idi. Hun Başbuğu Balamir önce Doğu Gotlarını (374), sonra Batı Gotlarını yıkmıştır (375).

Böylece Hun askerî gücü çeşitli kavimleri yerinden oynatmış ve topraklarından uzaklaştırmıştır. Roma İmparatorluğu’nun kuzey eyaletleri altüst edilmiş; İspanya’ya kadar uzanan ve Avrupa’nın etnik çehresini değiştiren, tarihî “Kavimlerin Büyük Göçü” başlamıştır. Hunlar Gotlar, Alanlar ve Germen
topluluklarından teşkil ettikleri yardımcı kuvvetlerle takviyeli olarak ilk defa 378 baharında Tuna’yı geçmiş ve Romalılardan karşı taarruz görmeksizin Trakya’ya kadar ilerlemişlerdir.

En kudretli hükümdarı Attila (434-453) döneminde devlet büyük bir imparatorluk hâlini almıştır. Hatırası etrafında İtalya’da, Galya’da, Germen memleketlerinde, Britanya’da, İskandinavya’da ve bütün
Orta Avrupa’da asırlarca ağızdan ağıza dolaşan efsaneler türemiştir. Romancılara, ressamlara, heykeltıraşlara konu olmuş; hakkında en çok kitap yazılan şahsiyetlerden biri durumuna gelmiştir.

Avrupa Hunları, kendisinden sonra Doğu Avrupa’da kurulan Türk asıllı (Bulgar, Avar, On Ogur) veya Türklerle akraba toplulukların (Macar) siyasi birlikleri için birer temel oluşturmuştur. Avrupa Hunlarının Türkçe konuştuğu bilinmektedir.

Avrupa Hunlarının hükümdar ailelerinde tespit edilen adlar şöyledir: Karaton (kara don “siyah renkte elbise”), Muncuk (boncuk, aynı zamanda “bayrak” manasında), Attila, İlek, Dengizik (dengiz = deniz), İrnek, Aybars, Oktar, Arıkan (Arıghan), Basık, Kursık, Atakam, Eşkam.

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu

ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin

Skip to content