Ortak Türk TarihiOTT.2. Hun İmparatorlukları ve Sonraki Türk DevletleriTARİH ZÜMRESİ

OTT.2.8. Güney Hun Devleti

GÜNEY HUN DEVLETİ

Miladi IV-V. yüzyıllarda hüküm süren bu devlet daha çok Hionit adı altında bilinir. Toprakları Orta
Asya’nın güneybatısındaki Baktriya, Horasan ve Kuzey Hindistan’ı içermiştir.

Miladi III. yüzyılda Asya Hun İmparatorluğu’nun çökmesiyle Hunların büyük bir kısmı batıya, Doğu Avrupa’ya göç ettikleri sıralarda muhtemelen bir kısmı da güneybatıya, Amuderya-Sirderya arasına doğru ilerlemişlerdir. İlk olarak IV. yüzyılın sonlarına doğru Semerkant’ı ele geçiren Hunlar, sonradan Baktriya (Toharistan) ve Kabil Vadisi gibi Sasaniler İranı’na tabi ayrım bölgeleri elde etmişlerdir. Burada Toharistan
merkezli bir hanedan tesis eden Hunlar Sasanilere karşı başarı kazanmış, Kuzey Hindistan’da Hun varlığının artmasını sağlamışlardır.

Bu dönemden itibaren Farsça (Pehlevi) eserlerde Spet-Hyon “Ak Hun” ve Karmır Hyon “Kırmızı Hun”, Eski Hint kaynaklarında Huna, Sveta Huna “Ak-Hun” ve Hara Huna “Kırmızı Hun” adlarına rastlanır. Adı geçen Ön Türk toplulukları daha sonra Horasan ve Kuzey Hindistan’da Türk ahalisinin artmasına vesile olmuşlardır.

Kuşanlar gibi Güney Hunlar Baktriya yazısıyla para basmış, mühürlerine de bu yazıyı yansıtmışlardır. Sikkelerinde Al Hon ifadesi bulunmakta olup muhtemelen Eski Türkçe “Kızıl Hun” (Kızıl “al”) ile ilişkilidir. Nitekim Eski Türklerde dünya yönlerinin dört farklı ana renkle; ak “beyaz, batı”, kök “gök, mavi, doğu”, kızıl “kırmızı, güney” ve kara “siyah, kuzey” terimleri vasıtasıyla da ifade edildiği bilinir.

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu