Ortak Türk TarihiOTT.3. Türk KağanlıklarıTARİH ZÜMRESİ

OTT.3.5. Uygur Kağanlığı

UYGUR KAĞANLIĞI

Doğu Kök Türk Kağanlığı’nın varisi olan Uygur Kağanlığı VIII-IX. yüzyıllar arasında hüküm sürmüş bir devlettir. Siyasi merkezi Ötüken’deki Ordubalık’tır. Uzak Doğu, Güney Sibirya ve Kuzey Çin toprakları Uygur
Kağanlığı’nın hâkimiyetindedir. Kurucusu Kutluğ Bilge Kül-Kağan, Çin’e karşı başarılı savaşlar sürdürmüş; Moğol ve Mançu asıllı toplulukları itaatine almıştır.

Uygur Kağanlığı tarihinde İl İtmiş Bilge Kağan Bayan-Çor (747-759), Bögü Kağan (759-780) ve Baga Tarkan (780-789) ünlü hükümdarlardır. Bögü Kağan döneminde Çin üzerinde Kağanlığın etkisi artmış, pek çok Türk tüccarı Çin başkentinde serbest ticaret yapma imkânı elde etmiştir.

Bögü Kağan döneminde Manihaizm dini yaygınlık kazanmış, Ordubalık (Karabalgasun) şehrinde Mani tapınağı yaptırılmıştır.

Uygur Kağanlığı döneminde Türk Bitik ve Soğd yazısı temelindeki Eski Uygur alfabesi kullanılmıştır. Kök Türk runik harfleriyle yazılan Şine-Usu (Bayan-Çur), Ordubalık abideleri Uygur Kağanlığı tarihini anlatmaktadır.

Daha sonra Uygurlar, Soğd alfabesi temelinde geliştirilen Uygur alfabesini kullanmaya başlamışlar, Orta Çağ kaynaklarında “Türk bitikçileri” adıyla ünlü kâtipler bu yazıyla eserler bırakmışlardır.

840 yılında Uygur Kağanlığı yıkıldıktan sonra Uygurların bir kısmı, Çin’in kuzeybatısındaki Kansu (Kançou) bölgesine gelerek burada Kansu-Uygur Devleti’ni, Turfan vahasında ise Koçu devletini kurmuşlardır. Kansu Uygurları Çin’le ticari ilişkilerde bulunmuşlardır.

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu