Ortak Türk TarihiOTT.3. Türk KağanlıklarıTARİH ZÜMRESİ

OTT.3.7. Karluk Yabguluğu

KARLUK YABGULUĞU

VII-IX. yüzyıllarla tarihlendirilen Karluk Yabguluğu eski Türk halklarından biri olan Karluklar tarafından kurulmuştur. Orhun Bölgesi (Moğolistan), Altaylar ve Tarbagatay’da (Doğu Kazakistan) yaşayan Karluk Türkleri güneybatıya göç edip 766 yılında Yedisu’daki Türgiş Kağanlığı’nın hâkimiyetine son vererek Taraz (Talas) merkezli bir Yabguluk kurmuşlardır. Taraz ve Suyab şehirleri Karlukların hem yönetim hem de kültürel iktisadi merkezi olmuştur. Bu dönemde Yedisu şehirlerinde Müslüman Türklerin nüfusu artmıştır.

Orta Asya’nın doğu kısımlarında Uygur Kağanlığı mevcut bulunduğu için söz konusu siyasi birlik kağanlık derecesine ulaşamamıştır. Ancak daha sonra Karlukların kuvvetlenerek kısa bir süreliğine kağanlık derecesine ulaştığı bilinmektedir. Yedisu’daki eski şehir kalıntılarında bulunan Soğdca yazılı bakır sikkelerde “Karluk-Kağan” tabirinin görülmesi bunu teyit etmektedir.

Karluklar, 940 yılında önce Kuzey Çin’e hâkim olan Kitanların (Kara-Hıtay), sonra Tangutların, daha sonra da
Cengiz Han idaresindeki Moğolların egemenliğini kabul etmişlerdir (1226).

Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content