OTT.4. İlk Türk İslam DevletleriTARİH ZÜMRESİ

OTT.4.1. Orta Asya’da İslamiyetin Yayılması

ORTA ASYA’DA İSLAMİYET’İN YAYILMASI

VIII-XIII. yüzyıllar Orta Asya’nın belli bir kısmında sırasıyla Emeviler ve Abbasilerin hüküm sürdüğü dönemdir. VII. yüzyılın ilk çeyreğinde Arabistan Yarımadası’nda Hz. Muhammed’in peygamberliğiyle
ortaya çıkan İslam dini kısa bir sürede hızla çevre ülkelere yayılmıştır.

650’li yıllardan 750’li yıllara kadar Buhara, Semerkant, Şaş (Çaç/Taşkent), Fergana, İsficab (Sayram) İslam orduları tarafından ele geçirilmiştir. Kök Türk Kağanlığı doğuda Çin’le uğraşmak zorunda kaldığı sıralarda batıdaki sınırlarına yeterince müdahale edememiştir. Bu da İslamiyet’in bölgede hızla yayılmasının önünü açmıştır.

Türgeş hükümdarı Sulu Kağan (715-738) Araplara karşı yürüyerek 731 yılında onları Maverünnehir’den çıkarmayı başarmışsa da kendisinin 738 yılında öldürülmesiye bölgede hilafet ordusuna karşı duracak büyük siyasi güç kalmamıştır.

Araplarla Çinliler arasındaki Talas Savaşı’nda (751) Karluk Türklerinin Arapları desteklemesiyle Çin orduları bozguna uğratılmıştır. Böylece Orta Asya’da İslam dininin yayılması hızlanmıştır.

Talas Savaşı’nın kazanılması Çin’in Orta Asya’daki etkisini zayıflatmıştır. İlk önce Horasan, Maveraünnehir ve Yedisu’daki Türk boyları Müslümanlığı kabul etmeye başlamışlardır. Daha sonra Hazar ve İdil Bulgar Kağanlıkları topraklarındaki Türkler arasında İslam dininin yayılması hız kazanmıştır.

İslam’ın hoşgörüye dayanan ve evrensel bir din olması, zaten çoğunluğu tek tanrılı inanca sahip Türklerin Müslümanlığa geçmesini kolaylaştırmıştır. Özellikle Müslüman tüccar, elçi ve din adamlarının Orta Asya bozkırlarına giderek Türkler arasında İslamiyet’i teşvik etmeleri etkili olmuştur.

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Ünite ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Birlikte düşünüyor, tasarlıyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Öğretmen İmecesi

Made with Padlet
Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content