1-Öğrenme ve Öğretme SüreçleriMESLEKİ GELİŞİMÖğretim Yöntem ve Teknikleri

Plan Çeşitleri

Milli Eğitim Bakanlığı iki çeşit plan kullanmaktadır. Bunlar;

 1. Ünitelendirilmiş yıllık plan
 2. Günlük plan

1. ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

Ünitelendirilmiş yıllık plan, öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü olunan sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda ve yaklaşık ne kadar zamanda işleyeceklerini gösteren duruma göre zümre öğretmenler kurulu ya da şube öğretmenler kurulu tarafından ortak hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışmadır. Bir kopyası okul yönetiminde bir kopyası da ilgili öğretmenlerde bulunur.

Bu plan, belli bir süre içerisinde öğrencilere birtakım bilgi, beceri ve anlayışları kazandırmayı amaçlayan ayrıntılı bir plandır. İlköğretim birinci kademede Ünitelendirilmiş yıllık planların hem derslerin kendi teknik bilgi ve becerilerini kazandıracak hem de mihver dersleri destekleyecek biçimde planlanması gerekir. Bu plan ilköğretim birinci ver ikinci kademede çerçeve programa göre hazırlanmaktadır. Öğretmen bu çerçeve programını temel alarak kendi hazırladığı planda çevre, okul ve öğrenci özelliklerine göre ekleme ya da çıkarmalar yapabilir. Planlamaya geçilmeden önce öncekin programların incelenmesi, okul, çevre olanaklarının ve kaynakların araştırılması, öğrenci özelliklerinin belirlenmesi gibi hazırlık çalışmalarının yapılması etkili bir planın hazırlanması için önem taşır. Plan hazırlanırken kullanılabilecek kaynaklar;

 • Ulusal standartlar, rehberler,
 • Dersin Eğitim programı,
 • Önceki yıllardaki plan örnekleri,
 • Ders kitapları,
 • Devletin uyguladığı sınavlar,
 • Diğer öğretmenlerin işlediği konular,
 • Öğretim materyalleri ve araç-gereçler,
 • Ailelerin önerileri, olası yönetim problemleri,
 • Zaman ve öğretim yılını kapsayan takvim.

Ünitelendirilmiş yıllık planda aşağıda belirtilen bölümler yer alır.

 • Öğrenme Alanı
 • Ünite Adı
 • Süre
 • Ay
 • Hafta
 • Saat
 • Kazanımlar
 • Etkinlikler
 • Ders içi, diğer derslerle ve ara disiplinlerle ilişkilendirme
 • Belirli gün ve haftalar ve Atatürkçülük
 • Öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri
 • Kullanılan eğitim teknolojileri araç ve gereçleri
 • Ölçme ve değerlendirme
 • Açıklamalar

2. GÜNLÜK DERS PLANI

Öğretmenin bir dersle ilgili olarak bir ya da birkaç ders saatinde yapacağı etkinliklerin ayrıntılı olarak planlanmış formudur. Ders planının uygulanmasından öğretmenler sorumludur. Ünitelendirilmiş yıllık plandan farklı olarak bir ya da birkaç ders süresinde gerçekleştirilecek planlar ayrıntılı biçimde hazırlanır.

Günlük ders planının bölümleri:

Biçimsel Bölüm

 • Dersin adı, sınıf, ünite adı
 • Süre
 • Kazanımlar
 • Ünite kavramları ve sembolleri
 • Öğretme-öğrenme yöntem ve teknikleri
 • Kullanılan araç gereçler
 • Güvenlik önlemleri (varsa)
 • Kaynaklar

Giriş Bölümü

 • Dikkat çekme
 • Güdüleme
 • Hedeften haberdar etme
 • Gözden geçirme
 • Derse geçiş (Ön koşul bilgiler)

Gelişme Bölümü

 • Uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ayrıntıları ile açıklanır.
 • Ara özet
 • Ara geçiş
 • Etkinliklerin devamı açıklanır

Sonuç Bölümü

 • Özetleme
 • Tekrar güdüleme
 • Ölçme ve değerlendirme
 • Ödevlendirme

3. GEZİ PLANI

GEZİ PLANI

İL :

İLÇE :

OKUL :

GEZİ NO :………………………..

GEZİ YERİ :………………………..

GEZİYE ÇIKIŞ TARİHİ :………… SAAT:…….

GEZİDEN DÖNÜŞ RARİHİ:… …….SAAT:…….

GEZİNİN KONUSU :……………………….

GEZİNİN AMAÇLARI :……………………………….

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Gezide hedeflenen kazanımlar bu kısımda ayrıntılı belirtilecektir.

GEZİ KAFİLE BAŞKANI YARDIMCISI

ADI SOYADI GÖREVİ TELEFONU ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………….

SORUMLU DANIŞMAN ÖĞRETMENLER

ADI SOYADI GÖREVİ TELEFONU

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Her yirmi öğrenci için bir sorumlu öğretmen görevlendirilmiş olacaktır.

TAKİP EDİLECEK YOL GİDİŞ :……………………… ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

KATILACAK ÖĞRENCİ SAYISI

KIZ ERKEK TOPLAM

……… ……… ……….

TAKİP EDİLECEK YOL DÖNÜŞ:………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

KATILACAK DİĞER KİŞİLER

BAY BAYAN TOPLAM

……… ………… ……….

BİRLİKTE GÖTÜRÜLECEK MALZEMELER: ……..

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

TOPLAM KATILIMCI SAYISI

BAY BAYAN TOPLAM

……… ………… ……….

GEZİYE GİDİLECEK TAŞITA AİT BİLGİLERİ ACENTESİ:………………………..…… BELGESİ:……………

PLAKA SAYISI

1. SÜRÜCÜ

2. SÜRÜCÜ

CİNSİ

KOLTUK SAYISI

POLİÇE VE NOSU

KONAKLAMA YERİ BİLGİLERİ

YERİN ADI 

ADRESİ

İLETİŞİM İLGİLERİ 

GEZİ İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GEZİDE ZAMAN VE PROGRAM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PLAN EKLERİ: İmkânları kısıtlı okul ve öğrenci bilgileri 

Öğrenci ve katılımcıların bilgilerini içeren listeler Sigorta poliçelerinin tasdikli fotokopileri

Taşıt tescil ve trafik belgelerinin tasdikli fotokopileri Gezinin niteliğine göre Acente Belgesinin tasdikli fotokopisi 

Sürücü belgelerinin tasdikli fotokopileri Gezi yerinin uzaklığına göre D2 belgesinin tasdikli fotokopisi 

Öğrencilerin ders dışında katıldıkları her türlü faaliyette veli muvafakati alınarak okulda muhafaza edilmelidir. 

Bu plan ve ekleri iki nüsha hazırlanarak birisi işlemlerin takibi için bir üst yazı ile MEM e diğeri ise gezi süresince kafile başkanında olacaktır. 

İNCELENDİ 

…/…/200…

Adı SOYADI

Okul Müdürü


ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu

ÖĞRETMEN İMECESİ /Eğitim 4.0 sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin

Skip to content