ÖĞRETMEN İMECESİ

7. PROJENİN BEKLENEN ÇIKTI VE SONUÇLARI

7. PROJENİN BEKLENEN ÇIKTI VE SONUÇLARI

Projenin beklenen çıktılarını proje faaliyetleri ile ilişkilendirerek dört grupta toplayabiliriz. Bunlar;

7.1. Eğitimde Kalite ve Yalın Uygulamalar, 

7..2. Eğitimde Dijital Dönüşüm, 

7.3. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi ile, 

7.4.  Her alan için ayrı ayrı oluşturulan “Zümre Çalışmaları”   ile beklenen çıktı ve sonuçları  

7.1. Eğitimde Kalite ve Yalın Uygulamalar faaliyetleri ile ortaya çıkan çıktı ve sonuçlar

 • Eğitimde 5S uygulamaları: Her zaman temiz ve organize bir çalışma ortamı, her şeyin tanımlandığı, tanımlanan her şey için bir yerin tayin edildiği  ve her şeyin tanımlanan yerde hizmete hazır halde, kullanıma açık tutulduğu ortamlar, yapılar, sistemler ortaya çıkıyor. (eğitimde 5S uygulaması)
 • Standartlaştırma: Kalite ve yalın yönetim felsefesinde iş ve yönetim aşamalarının her anında önce işleri standartlaştırmak, sonra standarda uygun olarak işi yapmak, daha sonra da kaizen (sürekli gelişim) sağlama 
 • Ölçme ve Değerlendirme: Standartlaşma İle birlikte ölçme-değerlendirmede, sistemin önemli bir parçasıdır. Ölçme-değerlendirme, öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerin ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler yapabileceklerini belirleyerek dönüşümlü düşünme yoluyla öğretmen ve öğrencinin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olur. 
 • Sürekli İyileştirme : (PUKO Döngüsü ve KAİZEN): Sürekli iyileştirme değişime açık, kendisini sürekli yenileyen çalışanlara ve yöneticilere ihtiyaç duyan dinamik bir süreçle mükemmelliği aramak, sürekli olarak iyileştirme fırsatlarını sorgulamak gerek. 
 • Modüler Yapı: Modüler yapı, bütün aşamaları ile her yerden, herkesin ulaşabileceği, geliştirebileceği, paylaşabileceği dijital ortamlarda şekillendirilmiştir.
 • Eğitimle ilgili paydaşların bir araya geldiği bir işbirliği modeli 
 • Yalın uygulamalarla ve eğitimde yoğun teknoloji kullanımı ile kazanılan ve doğrudan değere, insana ayrılan zamanlar

7.2. Eğitimde Dijital Dönüşüm faaliyetleri ile ortaya çıkan çıktı ve sonuçlar

 • EBA sisteminin etkin bir şekilde uygulanması ve desteklenmesi 
 • Yerli ve milli bir işbirliği modelinin ortaya çıkması
 • Eğitim 4.0 için dijital dönüşüme zemin oluşturacak bir “Eğitim Tasarımları Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi”nin kurulmuş olması
 • Bilişim Teknolojileri rehber öğretmenlerinin eğitim 4.0 ve dijital dönüşüm için yeniden yapılandırılması
 • Bulut Teknolojileri  
 • E-Ders Modülleri
 • Sanal Sınıf Uygulamaları:
 • E-Öğrenme Sistemleri
 • Oyunlaştırma.

7.3. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi faaliyetleri ile ortaya çıkan çıktı ve sonuçlar

 • Görev başındaki öğretmenler için hizmetiçi ders modülleri: Görev başındaki öğretmenler için hizmetiçi ders modülleri ile kendini sürekli geliştirecek, uygulamaların içinde yaparak, yaşayarak, öğrenmeyi sürece yayarak öğrenmede süreklilik sağlayacak hizmetiçi eğitim süreçleri oluşturuluyor. 
 • Mesleğe Yeni Başlayanların Staj Çalışmaları: Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin stajyerlik uygulamaları proje çalışmaları ile entegre edilip, bilgileri taze olan stajyer öğretmenleri Ders İmecesi Ekipleri”nde görev alıyor ve diğer proje faaliyetlerine etkin bir şekilde katılımı sağlanıyor.  Bununla ilgili stajyerlik uygulamaları sisteme uyumlu hale getiriliyor. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin taze olan mesleki bilgileri ve mesleki heyecanları öğrenme-öğretme süreçlerine katkı sağlıyor. 
 • Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazırlanması: Mentör öğrencilerin kendi meslek alanlarıyla ilgili “Ders İmecesi Ekipleri” içinde yer alarak bir konu/kazanım plan/sunumu oluşturuyorlar, oluşturulan ders planını uygulayarak sonuçları değerlendiriyor ve iyileştirilmesine katkı veriliyor, ders  imecesi sorumluları gözetiminde ders planlamasına aktif olarak katılım sağlanıyor. Öğretmen adaylarının taze olan mesleki bilgileri öğrenme-öğretme süreçlerine yansıtılıyor. 
 • Proje Ekiplerinde Görev Alan Öğretmenlerin Eğitimi: Proje ekiplerinde görev alan bütün kişiler proje başlamadan önce 5 gün 30 saatlik bir hizmetiçi eğitim sürecinden geçirilmesi,  

7.4. Zümre Çalışmaları ile ortaya çıkan çıktı ve sonuçlar

 • Lesson Study Ders Ders İmecesi (Ders Araştırması) modelinin Türk eğitim sistemine uyarlanması: Ders imecesi modeli öğretmenlerin profesyonel gelişimini destekleme, öğrenme ve öğretim ortamlarının geliştirilmesi ve öğrenci başarısı üzerindeki etkisi ile gözetilerek projede özellikle kazanım bazlı ders planının hazırlanmasında ve derslerde uygulanmasında  ana unsur olarak eğitim sistemimize uyarlanan bir yapı oluşturuldu.
 • Ders zümreleri: Her branş için ayrı ayrı oluşturulan “Zümre Yürütme Kurulları”Bir araya gelen birlikte üreten, ürettiğini sürekli geliştiren, işleyen bir zümreler
 • Ders ekipleri: Zümre Yürütme Kurullarına bağlı, kendi ders alanına odaklanmış ders ekipleri
 • Ders modülleri: Zümreleri oluşturan derslerle beraber mesleki gelişim derslerini de içine alan e-ders modülleri
 • Ders planları: Her kazanım için oluşturulan ve sürekli geliştirilen ders planları
 • Ders içerikleri: Her kazanım için oluşturulan ve sürekli geliştirilen
 • Ders materyalleri: Her kazanım için oluşturulan ve sürekli geliştirilen ders materyalleri,
 • Öğretmen merkezli bir öğretimden öğrenci merkezli bir sisteme geçiş
Daha Fazla Göster

Yorumlarınız, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için bir gelişme fırsatıdır.

Başa dön tuşu
Skip to content